Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms freedom

Antonyms FREEDOM ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms FREEDOM ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms freedom

Antonyms FREEDOM ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. bound
    ตรงข้ามกับ freedom
  2. captivity
    ตรงข้ามกับ freedom
  3. imprison
    ตรงข้ามกับ freedom

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms freedom"