Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms free

Antonyms FREE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms FREE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms free

Antonyms FREE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. bound
  ตรงข้ามกับ free
 2. captive
  ตรงข้ามกับ free
 3. captivity
  ตรงข้ามกับ free
 4. imprison
  ตรงข้ามกับ free
 5. occupied
  ตรงข้ามกับ free

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms free"