ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "impolite"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  impolite

  ความหมายตรงข้ามกับ courteous

  ความหมายตรงข้ามกับ courteous

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  impolite

  ความหมายตรงข้ามกับ polite

  ความหมายตรงข้ามกับ polite

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "impolite"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
courteousdiscourteous, rude
rudecourteous

คำศัพท์ หมวด "courteous" เหมือนกับ "impolite"   ได้แก่