คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

impolite

ตรงข้ามกับ courteous

หมวดหมู่ courteous 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ polite

หมวดหมู่ polite 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary impolite แปลว่า:

  1. เสียกิริยา

  2. หยาบ

  3. ตึงตัง

  4. ไม่สุภาพ, เสียมารยาท, เสียกิริยา, หยาบคาย

 ภาพประกอบ

  • impolite
  • impolite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "impolite"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่