คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

inflexible

ตรงข้ามกับ flexible

หมวดหมู่ flexible 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ lax

หมวดหมู่ lax 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary inflexible แปลว่า:

  1. ซึ่งไม่ยืดหยุ่น, ซึ่งไม่ผ่อนปรน

 ภาพประกอบ

  • inflexible
  • inflexible

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "inflexible"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่