ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "increase"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  increase

  ความหมายตรงข้ามกับ reduce

  ความหมายตรงข้ามกับ reduce

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  increase

  ความหมายตรงข้ามกับ decrease

  ความหมายตรงข้ามกับ decrease

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "increase"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
decreaseincrease
declineincrease