ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "individual"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    individual

    ความหมายตรงข้ามกับ group

    ความหมายตรงข้ามกับ group

    Listen to voicemalefemale