คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

individual

ตรงข้ามกับ group

หมวดหมู่ group 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary individual แปลว่า:

 1. ปัจเจกบุคคล

 2. เฉพาะบุคคล

 3. แต่ละบุคคล

 4. เอกเทศ

 5. ส่วนบุคคล

 6. ส่วนบุคคล

 7. บุคคล, ปัจเจกชน

 8. รายบุคคล

 9. ปัจเจก

 10. เฉพาะตัว

 11. ปัจเจกชน

 12. แต่ละบุคคล, ส่วนตัว, ส่วนบุคคล

 ภาพประกอบ

 • individual

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "individual"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่