คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

infant

ตรงข้ามกับ grownup

หมวดหมู่ grownup 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary infant แปลว่า:

  1. แบเบาะ

  2. ทารก

  3. แรกเกิด

  4. เด็กทารก

  5. ซึ่งอยู่ในวัยทารก, เกี่ยวกับทารก, ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น

  6. ทารก, เด็กอ่อน

  7. ลูกเด็กเล็กแดง

 ภาพประกอบ

  • infant

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "infant"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่