Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms grownup

Antonyms GROWNUP ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms grownup

Antonyms GROWNUP ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. infant
    ตรงข้ามกับ grownup

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms grownup"