ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "inhabited"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    inhabited

    ความหมายตรงข้ามกับ uninhabited

    ความหมายตรงข้ามกับ uninhabited

    Listen to voicemalefemale