Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด L

Antonyms หมวด L ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด L

Antonyms หมวด L ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. land
  ตรงข้ามกับ sea
 2. landlord
  ตรงข้ามกับ tenant
 3. large
  ตรงข้ามกับ tiny
 4. large
  ตรงข้ามกับ little
 5. large
  ตรงข้ามกับ small
 6. last
  ตรงข้ามกับ first
 7. last
  ตรงข้ามกับ primary
 8. laugh
  ตรงข้ามกับ weep
 9. laugh
  ตรงข้ามกับ cry
 10. lawful
  ตรงข้ามกับ illegal
 11. lawful
  ตรงข้ามกับ unlawful
 12. lawyer
  ตรงข้ามกับ client
 13. lazy
  ตรงข้ามกับ industrious
 14. lazy
  ตรงข้ามกับ energetic
 15. lead
  ตรงข้ามกับ follow
 16. leave
  ตรงข้ามกับ stay
 17. leave
  ตรงข้ามกับ arrive
 18. left
  ตรงข้ามกับ right
 19. lengthen
  ตรงข้ามกับ shorten
 20. lenient
  ตรงข้ามกับ strict
 21. let
  ตรงข้ามกับ forbid
 22. level
  ตรงข้ามกับ uneven
 23. lie
  ตรงข้ามกับ stand
 24. lie
  ตรงข้ามกับ truth
 25. life
  ตรงข้ามกับ death
 26. light
  ตรงข้ามกับ dark
 27. light
  ตรงข้ามกับ shade
 28. light
  ตรงข้ามกับ heavy
 29. like
  ตรงข้ามกับ dislike
 30. likely
  ตรงข้ามกับ unlikely
 31. limited
  ตรงข้ามกับ boundless
 32. live
  ตรงข้ามกับ die
 33. lock
  ตรงข้ามกับ unlock
 34. lonely
  ตรงข้ามกับ crowded
 35. long
  ตรงข้ามกับ short
 36. loose
  ตรงข้ามกับ tight
 37. lose
  ตรงข้ามกับ find
 38. lost
  ตรงข้ามกับ found
 39. loud
  ตรงข้ามกับ soft
 40. loud
  ตรงข้ามกับ quiet
 41. love
  ตรงข้ามกับ hate
 42. loyal
  ตรงข้ามกับ disloyal

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด L"