Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด S

Antonyms หมวด S ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด S

Antonyms หมวด S ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. safe
  ตรงข้ามกับ dangerous
 2. same
  ตรงข้ามกับ different
 3. sane, balanced, equal, tame, unangry, wise, reasonable
  ตรงข้ามกับ crazy
 4. satisfactory
  ตรงข้ามกับ unsatisfactory
 5. secure
  ตรงข้ามกับ insecure
 6. secure
  ตรงข้ามกับ vulnerable
 7. segregate
  ตรงข้ามกับ integrate
 8. self-control
  ตรงข้ามกับ excited
 9. self-control
  ตรงข้ามกับ turbulence
 10. self-control
  ตรงข้ามกับ anxious
 11. self-control
  ตรงข้ามกับ agitated
 12. self-control
  ตรงข้ามกับ panic
 13. send
  ตรงข้ามกับ receive
 14. send
  ตรงข้ามกับ get
 15. send
  ตรงข้ามกับ take
 16. sensational
  ตรงข้ามกับ dull
 17. sensational
  ตรงข้ามกับ dim
 18. sensational
  ตรงข้ามกับ blunt
 19. serious
  ตรงข้ามกับ trivial
 20. servant
  ตรงข้ามกับ master
 21. shack
  ตรงข้ามกับ palace
 22. shame
  ตรงข้ามกับ honor
 23. sharp
  ตรงข้ามกับ dull
 24. sharp
  ตรงข้ามกับ blunt
 25. sharp
  ตรงข้ามกับ dim
 26. she
  ตรงข้ามกับ he
 27. show
  ตรงข้ามกับ hide
 28. shut
  ตรงข้ามกับ open
 29. shy
  ตรงข้ามกับ outgoing
 30. sick
  ตรงข้ามกับ healthy
 31. silence
  ตรงข้ามกับ sound
 32. silence
  ตรงข้ามกับ noisy
 33. simple
  ตรงข้ามกับ complex
 34. simple
  ตรงข้ามกับ difficult
 35. simple
  ตรงข้ามกับ fancy
 36. single
  ตรงข้ามกับ married
 37. single
  ตรงข้ามกับ plural
 38. sit
  ตรงข้ามกับ stand
 39. slack
  ตรงข้ามกับ tight
 40. slave
  ตรงข้ามกับ master
 41. slow
  ตรงข้ามกับ quick
 42. slow
  ตรงข้ามกับ fast
 43. slow
  ตรงข้ามกับ rapid
 44. smile
  ตรงข้ามกับ frown
 45. solid
  ตรงข้ามกับ liquid
 46. soon
  ตรงข้ามกับ later
 47. sorrow
  ตรงข้ามกับ joy
 48. sour
  ตรงข้ามกับ sweet
 49. sow
  ตรงข้ามกับ reap
 50. sow
  ตรงข้ามกับ harvest
 51. speak
  ตรงข้ามกับ listen
 52. speechless
  ตรงข้ามกับ talkative
 53. spend
  ตรงข้ามกับ save
 54. stale
  ตรงข้ามกับ fresh
 55. stationary
  ตรงข้ามกับ moving
 56. stay
  ตรงข้ามกับ leave
 57. steal
  ตรงข้ามกับ provide
 58. steal
  ตรงข้ามกับ return
 59. sterile
  ตรงข้ามกับ fertile
 60. still
  ตรงข้ามกับ moving
 61. stingy
  ตรงข้ามกับ generous
 62. stop
  ตรงข้ามกับ go
 63. stop
  ตรงข้ามกับ start
 64. strength
  ตรงข้ามกับ weak
 65. strength
  ตรงข้ามกับ weakness
 66. strength
  ตรงข้ามกับ feeble
 67. strong
  ตรงข้ามกับ weakness
 68. strong
  ตรงข้ามกับ feeble
 69. strong
  ตรงข้ามกับ weak
 70. student
  ตรงข้ามกับ teacher
 71. stupid
  ตรงข้ามกับ smart
 72. stupid
  ตรงข้ามกับ intelligent
 73. stupid
  ตรงข้ามกับ clever
 74. sturdy
  ตรงข้ามกับ feeble
 75. sturdy
  ตรงข้ามกับ weak
 76. sturdy
  ตรงข้ามกับ weakness
 77. succeed
  ตรงข้ามกับ failure
 78. succeed
  ตรงข้ามกับ fail
 79. summer
  ตรงข้ามกับ winter
 80. sunny
  ตรงข้ามกับ cloudy
 81. sunrise
  ตรงข้ามกับ sunset
 82. superb
  ตรงข้ามกับ inferior
 83. superior
  ตรงข้ามกับ inferior
 84. survive
  ตรงข้ามกับ die
 85. suspect
  ตรงข้ามกับ trust

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด S"