Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด M

Antonyms หมวด M ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด M

Antonyms หมวด M ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. mad
  ตรงข้ามกับ sane
 2. mad
  ตรงข้ามกับ sensible
 3. mad
  ตรงข้ามกับ happy
 4. mad
  ตรงข้ามกับ pleased
 5. magnetized
  ตรงข้ามกับ repel
 6. magnetized
  ตรงข้ามกับ demagnetized
 7. maintain
  ตรงข้ามกับ discontinue
 8. major
  ตรงข้ามกับ minor
 9. majority
  ตรงข้ามกับ minority
 10. make
  ตรงข้ามกับ destroy
 11. male
  ตรงข้ามกับ female
 12. man
  ตรงข้ามกับ women
 13. many
  ตรงข้ามกับ few
 14. marvelous
  ตรงข้ามกับ terrible
 15. mature
  ตรงข้ามกับ immature
 16. melt
  ตรงข้ามกับ freeze
 17. merry
  ตรงข้ามกับ sad
 18. merry
  ตรงข้ามกับ miserable
 19. messy
  ตรงข้ามกับ tidy
 20. messy
  ตรงข้ามกับ neat
 21. mild
  ตรงข้ามกับ rough
 22. mild
  ตรงข้ามกับ harsh
 23. minimum
  ตรงข้ามกับ maximum
 24. miscellaneous
  ตรงข้ามกับ specific
 25. mistake
  ตรงข้ามกับ accuracy
 26. mix
  ตรงข้ามกับ separate
 27. moist
  ตรงข้ามกับ dry
 28. more
  ตรงข้ามกับ less
 29. most
  ตรงข้ามกับ least
 30. mother
  ตรงข้ามกับ father
 31. move
  ตรงข้ามกับ stay

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด M"