Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด Y

Antonyms หมวด Y ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด Y

Antonyms หมวด Y ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. yin
    ตรงข้ามกับ yang

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด Y"