ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "indefinite"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  indefinite

  ความหมายตรงข้ามกับ clear

  ความหมายตรงข้ามกับ clear

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  indefinite

  ความหมายตรงข้ามกับ definite

  ความหมายตรงข้ามกับ definite

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "indefinite"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
definiteindefinite
cloudyclear
vagueclear
clearopaque

คำศัพท์ หมวด "clear" เหมือนกับ "indefinite"   ได้แก่