คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

indefinite

ตรงข้ามกับ clear

หมวดหมู่ clear 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ definite

หมวดหมู่ definite 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary indefinite แปลว่า:

  1. ซึ่งไม่มีข้อกำหนด, ซึ่งไม่มีขีดจำกัด

 ภาพประกอบ

  • indefinite
  • indefinite

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "indefinite"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่