EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

indefinite

ADJ

แปลว่า ซึ่งไม่มีข้อกำหนด, ซึ่งไม่มีขีดจำกัด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • indefinite แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ indefinite แปลว่า ซึ่งไม่มีข้อกำหนด, ซึ่งไม่มีขีดจำกัด ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "indefinite"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"