คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด X

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด X ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด X

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด X ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. x
  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
 2. x-axis
  แปลว่า แกนนอน, แกน x
 3. x chromosome
  แปลว่า โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม)
 4. x div
  แปลว่า คำย่อของ ex-dividend
 5. X-ing
  แปลว่า บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
 6. x marks the spot
  แปลว่า ตำแหน่งที่แน่นอน, จุดที่แน่นอน
 7. x-radiation
  แปลว่า การรักษาด้วยรังสีเอ็กซ์
 8. X-rated
  แปลว่า ซึ่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเข้าชม
 9. x-ray
  แปลว่า ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์
 10. x ray
  แปลว่า รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
 11. x-ray
  แปลว่า รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
 12. x-ray
  แปลว่า รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
 13. x-ray
  แปลว่า การฉายแสง
 14. x ray
  แปลว่า รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
 15. x-ray
  แปลว่า รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
 16. x ray
  แปลว่า ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์
 17. x ray
  แปลว่า ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์
 18. x ray
  แปลว่า รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
 19. x-ray
  แปลว่า ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์
 20. X-ray eyes
  แปลว่า การมีความสามารถมองผ่านสิ่งของ
 21. X-ray Photograph
  แปลว่า ภาพถ่ายเอ็กซเรย์
 22. X-ray source
  แปลว่า วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
 23. X-ray star
  แปลว่า วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
 24. X-ray therapy
  แปลว่า การรักษาด้วยด้วยรังสีเอ็กซ์
 25. X-ray tube
  แปลว่า หลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้รังสีเอ็กซ์
 26. Xanadu
  แปลว่า สถานที่สวยงามมาก
 27. xanth-
  แปลว่า สีเหลือง
 28. xanthan
  แปลว่า ยางที่ได้จากการย่อยสลายของแบ็กทีเรีย
 29. xanthan gum
  แปลว่า ยางที่ได้จากการย่อยสลายของแบ็กทีเรีย
 30. xanthate
  แปลว่า เกลือของ xanthic acid
 31. xanthein
  แปลว่า เม็ดสีเหลืองของพืชที่สามารถละลายน้ำได้
 32. xanthine
  แปลว่า สารประกอบสีเหลืองในโมเลกุลของสีย้อม
 33. xantho-
  แปลว่า สีเหลือง
 34. xanthoma
  แปลว่า ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
 35. xanthomas
  แปลว่า คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา
 36. xanthomatas
  แปลว่า คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา
 37. xanthomatous
  แปลว่า เกี่ยวกับก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
 38. xanthomatous
  แปลว่า ซึ่งเป็นก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
 39. xanthous
  แปลว่า ซึ่งมีสีเหลือง
 40. XD
  แปลว่า คำย่อของ ex-dividend
 41. Xe
  แปลว่า สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ xenon
 42. xebec
  แปลว่า เรือขนาดเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา
 43. xen-
  แปลว่า ต่างด้าว, ต่างชาติ
 44. xeno-
  แปลว่า ต่างด้าว, ต่างชาติ
 45. xenogamous
  แปลว่า เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์
 46. xenogamy
  แปลว่า การผสมพันธุ์ต้นไม้ต่างพันธุ์กัน
 47. xenogenesis
  แปลว่า หลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากสิ่งไม่มีชีวิต, การสร้าง
 48. xenogenetic
  แปลว่า เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์
 49. xenogenic
  แปลว่า เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์
 50. xenograft
  แปลว่า การย้ายเนื้อเยื่อจาก
 51. xenon
  แปลว่า ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe
 52. xenophile
  แปลว่า ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ
 53. xenophilia
  แปลว่า ความชื่นชอบชาวต่างชาติ
 54. xenophilous
  แปลว่า ซึ่งชื่นชอบชาวต่างชาติ
 55. xenophobe
  แปลว่า ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ
 56. xenophobia
  แปลว่า โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ
 57. xenophobia
  แปลว่า ความกลัวของใหม่
 58. xenophobic
  แปลว่า ซึ่งหวาดกลัวชาวต่างชาติ
 59. xer-
  แปลว่า แห้ง
 60. xerarch
  แปลว่า ซึ่งอยู่ในที่แห้ง
 61. xeric
  แปลว่า เกี่ยวกับสภาพที่เป็นทะเลทราย
 62. xero-
  แปลว่า แห้ง
 63. xerophilous
  แปลว่า ซึ่งมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
 64. xerophily
  แปลว่า การมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
 65. xerophthalmia
  แปลว่า ภาวะเยื่อบุตาอักเสบ
 66. xerophthalmic
  แปลว่า เกี่ยวกับเยื่อบุตาอักเสบ
 67. xerophyte
  แปลว่า ต้นไม้ในทะเลทราย
 68. xeroradiography
  แปลว่า การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซเรย์
 69. xerosere
  แปลว่า การเริ่มต้นความแห้งแล้ง
 70. xerothemic
  แปลว่า เกี่ยวกับช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง
 71. Xerox
  แปลว่า เครื่องถ่ายเอกสาร
 72. Xerox
  แปลว่า กระบวนการถ่ายเอกสาร
 73. Xerox
  แปลว่า ถ่ายเอกสาร
 74. Xerox
  แปลว่า ถ่ายเอกสาร
 75. xerox
  แปลว่า ถ่ายเอกสาร, ทำสำเนาเอกสาร
 76. Xerox
  แปลว่า เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายเอกสาร
 77. Xerxes I
  แปลว่า กษัตริย์ของอาณาจักรเปอร์เซีย (ได้รับขนานนามว่า the Great)
 78. Xhosa
  แปลว่า ผู้อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้, ภาษา Bantu ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ Zulu อย่างมาก
 79. Xhosas
  แปลว่า คำนามพหูพจน์ของ Xhosa, ผู้อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้
 80. XI
  แปลว่า นอกความสนใจ
 81. Xiamen
  แปลว่า เกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
 82. xing
  แปลว่า บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
 83. xiphoid
  แปลว่า ซึ่งมีรูปร่างคล้ายดาบ, เหมือนดาบ
 84. XL
  แปลว่า ยาวนาน
 85. XL
  แปลว่า ขนาดใหญ่
 86. Xmas
  แปลว่า คริสต์มาส
 87. Xn
  แปลว่า คริสเตียน
 88. Xn
  แปลว่า คริสเตียน
 89. XO
  แปลว่า คำย่อของ executive officer
 90. XP
  แปลว่า สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของพระเยซูคริสต์
 91. XS
  แปลว่า คำย่อของ extra small
 92. Xt
  แปลว่า พระเยซูคริสต์
 93. XTC
  แปลว่า ยาอี (คำย่อจากการออกเสียงของคำว่า ectasy)
 94. Xtian
  แปลว่า คริสเตียน
 95. xylan
  แปลว่า คาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง
 96. xylem
  แปลว่า ส่วนของเนื้อเยื่อพืชที่เป็นท่อลำเลียงน้ำและอาหาร
 97. Xylia xylocarpa Taub (Leguminosae)
  แปลว่า ไม้แดง
 98. Xylocaine
  แปลว่า ยาชาซึ่งมีชื่อว่าไซโลเคน
 99. xylograph
  แปลว่า การแกะสลักไม้
 100. xylographical
  แปลว่า ซึ่งเกี่ยวกับการแกะสลักไม้

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด X"