ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "so cute"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    so cute

    แปลว่า น่ารักมาก

    ประเภท ADJ

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "so cute"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
cuteน่ารักน่าชัง
soมาก, เต็มที่
be cuteเก๋ไก๋