คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด B

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด B ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด B

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด B ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. B
  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
 2. B.A
  แปลว่า บีเอ
 3. B.A
  แปลว่า ศิลปศาสตร์บัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Arts), วุฒิปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์
 4. B and B
  แปลว่า คำย่อของ bed and breakfast
 5. B.C
  แปลว่า ก่อนคริสต์ศักราช (คำย่อของ before Christ)
 6. B.O
  แปลว่า ที่จำหน่ายตั๋ว (มาจาก box office)
 7. babble
  แปลว่า อ้อแอ้
 8. babble
  แปลว่า พูดเป็นต่อยหอย, พูดมาก, พูดไร้สาระ
 9. babble
  แปลว่า พูดอ้อแอ้, พูดไม่เป็นภาษา, พูดไม่ชัด
 10. babble out
  แปลว่า เผยความลับ, บอกความลับ
 11. babbler
  แปลว่า คนที่พูดไม่ชัด
 12. babby
  แปลว่า เด็กทารก
 13. babe
  แปลว่า เด็กสาวมีเสน่ห์ (คำไม่เป็นทางการ)
 14. babe
  แปลว่า เด็กทารก, เด็กไร้เดียงสา
 15. babe in arms
  แปลว่า ผู้บริสุทธิ์, ผู้ไร้เดียงสา
 16. babe in the woods
  แปลว่า ผู้บริสุทธิ์, คนซื่อ, คนไม่มีประสบการณ์
 17. babel
  แปลว่า เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ, เสียงคุยกันอึกทึก
 18. baboo
  แปลว่า นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr.ในภาษาอังกฤษ)
 19. baboon
  แปลว่า ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
 20. babu
  แปลว่า นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr ในภาษาอังกฤษ)
 21. baby
  แปลว่า เด็กทารก, เด็กแรกเกิด, เด็กอ่อน
 22. baby
  แปลว่า ลูกอ่อนของสัตว์, สัตว์แรกเกิด
 23. baby
  แปลว่า เด็กน้อย
 24. baby
  แปลว่า แหง่
 25. baby
  แปลว่า เครื่องยนต์กลไก
 26. baby
  แปลว่า ตามใจ, เอาอกเอาใจ, ประคบประหงม
 27. baby boom
  แปลว่า ยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติ (หลังสงครามโลกครั้งที่2)
 28. baby-boom
  แปลว่า ยุคทารกถือกำเนิดมากขึ้น (หลังสงครามโลกครั้งที่2), ยุคเบบี้บูม
 29. baby boomer
  แปลว่า เด็กที่เกิดในยุค baby boom
 30. baby-boomer
  แปลว่า ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2
 31. baby carriage
  แปลว่า รถเข็นเด็กเล็ก
 32. baby grand
  แปลว่า เปียโนขนาดใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ)
 33. baby-minder
  แปลว่า พี่เลี้ยงเด็ก
 34. baby-sit
  แปลว่า ช่วยดูแลเด็ก
 35. baby-sitter
  แปลว่า คนเลี้ยงลูก
 36. baby-sitter
  แปลว่า พี่เลี้ยงเด็ก
 37. baby talk
  แปลว่า เสียงอ้อแอ้ของเด็กทารก
 38. baby tooth
  แปลว่า ดอกไม้
 39. baby tooth
  แปลว่า ฟันน้ำนม
 40. baby walker
  แปลว่า รถหัดเดินของเด็ก, เครื่องช่วยเดินสำหรับเด็กเล็กหรือคนที่เดินด้วยตนเองไม่ถนัด
 41. babyhood
  แปลว่า ช่วงวัยเยาว์, วัยทารก
 42. babyish
  แปลว่า มีนิสัยเหมือนเด็ก, ทำตัวเป็นเด็กเล็กๆ, เหมือนทารก
 43. babyish
  แปลว่า ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กเล็ก, เหมาะกับเด็กๆ, , แบบเด็กๆ, เป็นของเด็กๆ
 44. Babylon
  แปลว่า เมืองบาบิลอน (สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงนิวยอร์ก)
 45. Babylonia
  แปลว่า อาณาจักรแบบิโลเนีย
 46. babysat
  แปลว่า กริยาช่องที่ 2 ของ babysit
 47. babysit
  แปลว่า ช่วยดูแลเด็ก
 48. babysitter
  แปลว่า พี่เลี้ยงเด็ก
 49. babysitting
  แปลว่า การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
 50. baccalaureate
  แปลว่า ผู้สำเร็จปริญญาตรี (คำทางการ), บัณฑิต
 51. baccara
  แปลว่า การเล่นไพ่แบ็กคาระ (นิยมในประเทศฝรั่งเศส)
 52. baccarat
  แปลว่า การเล่นไพ่แบ็กคาระ (นิยมในประเทศฝรั่งเศส)
 53. bacchanal
  แปลว่า งานเลี้ยงฉลองเทพเจ้าแบ็กคัส, เทพแห่งเหล้าองุ่น&ความอุดมสมบูรณ์
 54. baccy
  แปลว่า บุหรี่ (คำสแลง)
 55. bach
  แปลว่า (ผู้ชาย) ทำอาหาร&ดูแลบ้านเอง (คำไม่เป็นทางการ), ใช้ชีวิตอย่างชายโสด, อยู่เป็นโสด
 56. bachelor
  แปลว่า ชายโสด
 57. bachelor
  แปลว่า บัณฑิต, ผู้ได้รับปริญญาตรี
 58. bachelor
  แปลว่า ชายโสด, คนโสด
 59. Bachelor of Accountancy
  แปลว่า บัญชีบัณฑิต
 60. Bachelor of Agricultural Technology
  แปลว่า เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
 61. Bachelor of Agriculture
  แปลว่า เกษตรศาสตรบัณฑิต
 62. Bachelor of Agriculture
  แปลว่า กส.บ.
 63. Bachelor of Architecture
  แปลว่า สถ.บ.
 64. Bachelor of Architecture
  แปลว่า สถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต
 65. Bachelor of Arts
  แปลว่า อักษรศาตรบัณฑิต
 66. bachelor of arts
  แปลว่า อ.บ.
 67. bachelor of arts
  แปลว่า อักษรศาสตรบัณฑิต
 68. Bachelor of Arts (Communication Arts)
  แปลว่า นิเทศศาสตรบัณฑิต
 69. Bachelor of Arts in Mass Communication
  แปลว่า นศ.บ.
 70. Bachelor of Arts (Political Science)
  แปลว่า รัฐศาตรบัณฑิต
 71. Bachelor of Arts (Public Administration)
  แปลว่า รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
 72. Bachelor of Business Administration
  แปลว่า บริหารธุรกิจบัณฑิต
 73. Bachelor of Civil Law
  แปลว่า น.บ.
 74. Bachelor of Commerce
  แปลว่า พณ.บ.
 75. Bachelor of Education
  แปลว่า ค.บ.
 76. Bachelor of Education
  แปลว่า คุรุศาสตรบัณฑิต
 77. Bachelor of Engineering
  แปลว่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 78. Bachelor of Engineering
  แปลว่า วิศวกรรมศาตรบัณฑิต
 79. Bachelor of Fine Arts
  แปลว่า ศิลปบัณฑิต
 80. bachelor of fine arts
  แปลว่า ศ.บ.
 81. Bachelor of Industrial Technology
  แปลว่า อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 82. Bachelor of Laws
  แปลว่า นิติศาสตรบัณฑิต
 83. bachelor of liberal arts
  แปลว่า ศศ.บ.
 84. Bachelor of Nursing Science
  แปลว่า พยาบาลศาตรบัณฑิต
 85. Bachelor of Pharmacy
  แปลว่า เภสัชศาตรบัณฑิต
 86. bachelor of public administration
  แปลว่า ร.บ.
 87. Bachelor of Science
  แปลว่า วิทยาศาสตรบัณฑิต
 88. Bachelor of Science
  แปลว่า วิทยาศาสตรบัณฑิต
 89. bachelor of science
  แปลว่า วท.บ.
 90. Bachelor of Science
  แปลว่า วิทยาศาตรบัณฑิต
 91. Bachelor of Science in Engineering
  แปลว่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 92. Bachelor of Science (Public Health)
  แปลว่า สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 93. bachelorhood
  แปลว่า ช่วงเป็นโสดก่อนแต่งงาน
 94. bachelor's degree
  แปลว่า ปริญญาตรี
 95. Bachelor's Degree
  แปลว่า ปริญญาตรี
 96. bacilli
  แปลว่า แบ็กทีเรียบาซิลลัส (คำพหูพจน์ของ bacillus)
 97. bacillus
  แปลว่า แบ็กทีเรียบาซิลลัส
 98. bacillus
  แปลว่า บาซิลลัส
 99. back
  แปลว่า พิมุข
 100. back
  แปลว่า ขนอง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด B"