คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 30 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 30 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 30 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

รวม 30 EN-TH Dictionary ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย จำนวน 30 คำ/สำนวน ดังรายการต่อไปนี้


คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับEN-TH Dictionaryทั้ง 30 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย