ภาษาอังกฤษ

let oneself on

V

แปลว่า ปล่อยวาง

ตัวอย่าง การดำรงชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างให้เรารู้จักปล่อยวางเพื่อความสงบ

เพิ่มเติม พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • let oneself on

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "let oneself on แปลว่า?"

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"