ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "let oneself on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  let oneself on

  แปลว่า ปล่อยวาง

  ตัวอย่าง การดำรงชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างให้เรารู้จักปล่อยวางเพื่อความสงบ

  เพิ่มเติม พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ

  ประเภท V

  Listen to voicemalefemale