EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

Lady

N

แปลว่า คุณหญิง

ตัวอย่าง ข่าวนั้นโยงเอาชื่อของคุณหญิงภรรยานักการเมืองระดับบิ๊กเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะ หุ้นส่วน ด้วย

เพิ่มเติม คำนำหน้าชื่อสตรีที่เป็นเอกภรรยาของพระยา หรือสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าลงมา

แปลว่า เบญจกัลยาณี

ตัวอย่าง ์บริเวณใต้พลับพลามีดอกบัว 5 ดอก หมายถึง เบญจกัลยาณีที่มีความงามตามแบบ

เพิ่มเติม หญิงมีลักษณะงาม 5 ประการ คือ 1. ผมงาม 2. เนื้องาม (คือ เหงือกและริมฝีปากแดงงาม) 3. ฟันงาม 4. ผิวงาม 5. วัยงาม (คือ ดูงามทุกวัย)

แปลว่า ท่านผู้หญิง, คุณหญิง, คุณผู้หญิง

แปลว่า กุลสตรี

ตัวอย่าง เพศหญิงต้องพยายามทำตัว ให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยอันดีตามลักษณะของกุลสตรี เพื่อเป็นการดึงดูดใจชาย

เพิ่มเติม หญิงผู้มีตระกูลและมีความประพฤติดี

แปลว่า สุภาพสตรี

ตัวอย่าง อาจารย์ใหญ่ถามสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะไปกับผมจริงหรือ

แปลว่า ท่านผู้หญิง

ตัวอย่าง คุณหญิงบุญเรือนได้รับแต่งตั้งให้เป็นท่านผู้หญิงบุญเรือนเมื่อวันฉัตรมงคล

เพิ่มเติม คำนำหน้าชื่อสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป

แปลว่า สุภาพสตรี

แปลว่า หม่อม

ตัวอย่าง ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภามีบุตรและบุตรี 4 คน

เพิ่มเติม คำที่ใช้นำหน้าชื่อหญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า, ยศของหม่อมราชวงศ์ที่เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมราชนิกุล

แปลว่า หม่อม

ตัวอย่าง ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภามีบุตรและบุตรี 4 คน

เพิ่มเติม คำที่ใช้นำหน้าชื่อหญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า, ยศของหม่อมราชวงศ์ที่เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมราชนิกุล

แปลว่า สตรี, ผู้หญิง, สุภาพสตรี

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย Lady

 1. คุณหญิง หมายถึง น. คํานําหน้าชื่อสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้าถึงชั้นทุติยจุลจอมเกล้า; (โบ) คำนำหน้าชื่อสตรีที่เป็นเอกภรรยาของพระยา; (ปาก) คำที่ใช้เรียกหม่อมราชวงศ์ที่เป็นหญิง.

 ภาพประกอบ

 • Lady แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Lady แปลว่า คุณหญิง ประเภท N ตัวอย่าง ข่าวนั้นโยงเอาชื่อของคุณหญิงภรรยานักการเมืองระดับบิ๊กเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะ หุ้นส่วน ด้วย เพิ่มเติม คำนำหน้าชื่อสตรีที่เป็นเอกภรรยาของพระยา หรือสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าลงมา หมวด N
 • Lady แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lady แปลว่า เบญจกัลยาณี ประเภท N ตัวอย่าง ์บริเวณใต้พลับพลามีดอกบัว 5 ดอก หมายถึง เบญจกัลยาณีที่มีความงามตามแบบ เพิ่มเติม หญิงมีลักษณะงาม 5 ประการ คือ 1. ผมงาม 2. เนื้องาม (คือ เหงือกและริมฝีปากแดงงาม) 3. ฟันงาม 4. ผิวงาม 5. วัยงาม (คือ ดูงามทุกวัย) หมวด N
 • Lady แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lady แปลว่า ท่านผู้หญิง, คุณหญิง, คุณผู้หญิง ประเภท N หมวด N
 • Lady แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lady แปลว่า กุลสตรี ประเภท N ตัวอย่าง เพศหญิงต้องพยายามทำตัว ให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยอันดีตามลักษณะของกุลสตรี เพื่อเป็นการดึงดูดใจชาย เพิ่มเติม หญิงผู้มีตระกูลและมีความประพฤติดี หมวด N
 • Lady แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lady แปลว่า สุภาพสตรี ประเภท N ตัวอย่าง อาจารย์ใหญ่ถามสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะไปกับผมจริงหรือ หมวด N
 • Lady แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lady แปลว่า ท่านผู้หญิง ประเภท N ตัวอย่าง คุณหญิงบุญเรือนได้รับแต่งตั้งให้เป็นท่านผู้หญิงบุญเรือนเมื่อวันฉัตรมงคล เพิ่มเติม คำนำหน้าชื่อสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป หมวด N
 • Lady แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lady แปลว่า สุภาพสตรี ประเภท N หมวด N
 • Lady แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Lady แปลว่า หม่อม ประเภท N ตัวอย่าง ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภามีบุตรและบุตรี 4 คน เพิ่มเติม คำที่ใช้นำหน้าชื่อหญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า, ยศของหม่อมราชวงศ์ที่เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมราชนิกุล หมวด N
 • Lady แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Lady แปลว่า หม่อม ประเภท N ตัวอย่าง ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภามีบุตรและบุตรี 4 คน เพิ่มเติม คำที่ใช้นำหน้าชื่อหญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า, ยศของหม่อมราชวงศ์ที่เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมราชนิกุล หมวด N
 • Lady แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lady แปลว่า สตรี, ผู้หญิง, สุภาพสตรี ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

lady bug lamp leak out lean license plate look familiar look up loose-tongued lover lucky lung old lady

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Lady"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"