คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด V

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด V ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด V

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด V ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. V
  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
 2. v
  แปลว่า ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)
 3. V.A.T
  แปลว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax)
 4. V.D
  แปลว่า กามโรค (คำย่อ Veneral disease)
 5. V-E Day
  แปลว่า วันแห่งชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร (8 พ.ค ปีค.ศ.1945)
 6. V-E Day
  แปลว่า วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป, ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1945)
 7. v.i
  แปลว่า ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน), คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ
 8. V.I.P
  แปลว่า บุคคลสำคัญ (คำย่อ very important person), คนดัง, คนใหญ่คนโต
 9. V-J Day
  แปลว่า วันที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2, ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945
 10. V-shaped
  แปลว่า รูปคล้ายตัววี
 11. V-shaped
  แปลว่า คอแหลม
 12. V-shaped collar
  แปลว่า คอวี
 13. v-shaped projection
  แปลว่า แฉก
 14. V sign
  แปลว่า สัญลักษณ์มือแสดงชัยชนะ, โดยชูสองนิ้ว (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) เป็นรูปตัววี ( V)
 15. VA
  แปลว่า เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต (คำย่อ value-added)
 16. vac
  แปลว่า เครื่องดูดฝุ่น
 17. vac
  แปลว่า เครื่องดูดฝุ่น (คำย่อ vacuum cleaner)
 18. vac
  แปลว่า ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation)
 19. vacancy
  แปลว่า ห้องว่าง, ที่พักสำหรับให้เช่าว่าง
 20. vacancy
  แปลว่า ตำแหน่งว่าง
 21. vacancy
  แปลว่า การขาดความคิด, การขาดปัญญา
 22. vacancy
  แปลว่า พื้นที่ว่าง, ที่ว่าง, ช่องว่าง
 23. vacancy
  แปลว่า ความว่างเปล่า
 24. vacancy
  แปลว่า ตำแหน่งงาน
 25. vacancy
  แปลว่า ตำแหน่งว่าง
 26. vacant
  แปลว่า (สิ่ง) ที่ยังว่าง, ที่ยังไม่มีคนใช้, ที่ยังไม่ถูกครอบครอง
 27. vacant
  แปลว่า ที่ว่างเปล่า
 28. vacant
  แปลว่า (ตำแหน่ง) ว่าง, ไม่เต็ม
 29. vacant
  แปลว่า ปราศจากความคิด, ซึ่งไม่รับรู้, ซึ่งไม่เข้าใจ, ว่างเปล่า, เหม่อลอย
 30. vacant
  แปลว่า (เวลา) ว่าง
 31. vacant land
  แปลว่า ที่ร้าง
 32. vacantly
  แปลว่า อย่างว่าง, ยังไม่มีคนใช้
 33. vacantness
  แปลว่า ความว่าง
 34. vacate
  แปลว่า ตากอากาศ
 35. vacate
  แปลว่า ปล่อยให้ว่าง, ทำให้ว่าง
 36. vacate
  แปลว่า ออกจาก, ออกไปจาก, ย้ายออก
 37. vacate
  แปลว่า ละ
 38. vacate
  แปลว่า ยกเลิก (ทางกฎหมาย), ทำให้ไม่มีผลตามกฎหมาย, ทำให้โมฆะ
 39. vacate
  แปลว่า พ้นตำแหน่ง, สละตำแหน่ง, ลาออก, ถอนตัวจาก, ออกจากงาน
 40. vacation
  แปลว่า ลาพักผ่อน, ลาพักร้อน, ลาพัก
 41. vacation
  แปลว่า ช่วงลาพักผ่อน, ช่วงลาพักร้อน
 42. vacation
  แปลว่า ช่วงปิดภาคเรียน, ช่วงปิดภาคการศึกษา
 43. vacationer
  แปลว่า ผู้ลาพักผ่อน
 44. vacationist
  แปลว่า ผู้ลาพักผ่อน
 45. vaccilation
  แปลว่า การเปลี่ยนแปลง, การหวั่นไหว, การโอนไปเอนมา
 46. vaccillator
  แปลว่า ผู้เปลี่ยนแปลง, ผู้หวั่นไหว
 47. vaccinate
  แปลว่า ปลูกฝี
 48. vaccinate
  แปลว่า ฉีดวัคซีน, ฉีดภูมิคุ้มกัน, ปลูกฝี
 49. vaccinate
  แปลว่า ฉีดวัคซีน
 50. vaccinate against
  แปลว่า ใช้วัคซีนป้องกัน
 51. vaccinate with
  แปลว่า ป้องกันด้วย, ให้วัคซีนป้องกันด้วย
 52. vaccinator
  แปลว่า ผู้ฉีดวัคซีน, ผู้ให้ภูมิคุ้มกัน
 53. vaccine
  แปลว่า เกี่ยวกับวัคซีน
 54. vaccine
  แปลว่า วัคซีน
 55. vaccine
  แปลว่า วัคซีน, สารต้านพิษ, เซรุ่ม, ภูมิคุ้มกัน
 56. vaccum tube
  แปลว่า หลอดสุญญากาศ
 57. vacillant
  แปลว่า ซึ่งโอนไปเอนมา
 58. vacillate
  แปลว่า รวนเร
 59. vacillate
  แปลว่า เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, เปลี่ยนใจง่าย, ลังเล, โอนไปเอนมา
 60. vacillate between
  แปลว่า ลังเลระหว่าง, ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง
 61. vacillating
  แปลว่า ซึ่งไม่แน่นอน, ขึ้นๆ ลงๆ, ซึ่งโลเล, ซึ่งหวั่นไหว, ซึ่งโอนเอนไปมา
 62. vacillatingly
  แปลว่า อย่างไม่แน่นอน
 63. vacillation
  แปลว่า ความไม่แน่นอน, ความโลเล, ความโอนไปเอนมา
 64. vacillatory
  แปลว่า ซึ่งไม่แน่นอน
 65. vacuity
  แปลว่า ความว่างเปล่า, ความว่าง, สุญญากาศ, สิ่งว่างเปล่า, สิ่งที่ไร้ความหมาย
 66. vacuous
  แปลว่า ซึ่งไร้สาระ, ปราศจากความคิด, ซึ่งไม่มีความคิด
 67. vacuous
  แปลว่า ซึ่งว่างเปล่า
 68. vacuum
  แปลว่า สุญญาอากาศ
 69. vacuum
  แปลว่า สูญญากาศ
 70. vacuum
  แปลว่า สุญญากาศ
 71. vacuum
  แปลว่า สุญญากาศ, บริเวณที่ไม่มีอากาศ
 72. vacuum bottle
  แปลว่า กระติกน้ำร้อน
 73. vacuum bottle
  แปลว่า กระติกน้ำร้อน, กระติกสุญญากาศ
 74. vacuum brake
  แปลว่า เครื่องห้ามล้อขบวนรถไฟซึ่งใช้ลมดูด
 75. vacuum cleaner
  แปลว่า เครื่องดูดฝุ่น
 76. vacuum cleaner
  แปลว่า เครื่องดูดฝุ่น
 77. vacuum cleaner
  แปลว่า เครื่องดูดฝุ่น
 78. vacuum flask
  แปลว่า กระติกน้ำแข็ง
 79. vacuumed
  แปลว่า ซึ่งเป็นสุญญากาศ
 80. vacuumize
  แปลว่า ทำให้เป็นสุญญากาศ
 81. vadge
  แปลว่า ช่องคลอด
 82. vagabond
  แปลว่า พเนจร, ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด
 83. vagabond
  แปลว่า พเนจร, ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด
 84. vagabond
  แปลว่า คนร่อนเร่, คนจรจัด, คนพเนจร
 85. vagabondage
  แปลว่า การร่อนเร่
 86. vagabondism
  แปลว่า การร่อนเร่
 87. vagal
  แปลว่า ซึ่งเกี่ยวกับ vagus nerve
 88. vagarious
  แปลว่า ซึ่งผิดปกติ, ซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน
 89. vagary
  แปลว่า สิ่งที่คาดเดาไม่ได้, ความไม่แน่นอน, พฤติกรรมคาดเดาไม่ได้
 90. vagina
  แปลว่า ช่องคลอด
 91. vagina
  แปลว่า อวัยวะเพศหญิง
 92. vagina
  แปลว่า หี
 93. vagina
  แปลว่า ช่องคลอด
 94. vaginal
  แปลว่า เกี่ยวกับช่องคลอด
 95. vaginitis
  แปลว่า อาการช่องคลอดอักเสบ
 96. vagrancy
  แปลว่า การเร่ร่อน, การพเนจร, การไร้ที่อยู่อาศัย, การระเหระร่อน
 97. vagrant
  แปลว่า จรจัด
 98. vagrant
  แปลว่า จรจัด, เร่ร่อน, พเนจร, ระเหเร่ร่อน
 99. vagrant
  แปลว่า คนจรจัด, คนพเนจร, คนเร่ร่อน
 100. vagrant
  แปลว่า คนจรจัด

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด V"