ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

EN-TH Dictionary แอปพลิเคชันพจนานุกรมสำหรับค้นหาคำศัพท์และแปลความหมายทั้งภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่ออกแบบมาภายใต้โจทย์ที่ว่า ถึงเวลาที่ควรจะมีแอปพลิเคชันพจนานุกรมที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย และสวยงาม

รวมตัวอย่างของ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. (above and) beyond the call of duty

  แปลว่า นอกหน้าที่, นอกเหนือความรับผิดชอบ

  ประเภท IDM

 2. (as) blind as a bat

  แปลว่า สายตาฝ้าฟาง, ตาบอด

  ประเภท IDM

 3. (I) love it!

  แปลว่า วิเศษ, เยี่ยม, ยอด

  ประเภท SL

 4. (make a) statement

  แปลว่า แถลงข่าว

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เวลาที่เจรจาความทางการเมืองกับต่างประเทศและแถลงข่าว เขานิยมใช้ภาษาจีนและใช้ล่ามแปล

  เพิ่มเติม ให้ข่าวเป็นทางการ

 5. A stitch in time (saves nine).

  แปลว่า รีบแก้ไขแต่เนิ่นจะไม่เสียเวลา

  ประเภท IDM

 6. a year ago

  แปลว่า เมื่อปีก่อน

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ปีนี้บริษัทมีผลกำไรมากกว่าเมื่อปีก่อนถึง 2 เท่า

 7. academic year

  แปลว่า ปีการศึกษา

  ประเภท N

  ตัวอย่าง สถาบันเอชียตะวันออกศึกษาจะเปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีในปีการศึกษา 2545

  เพิ่มเติม ช่วงเวลาที่สถานศึกษาทำการสอนในรอบหนึ่งปี

 8. address label

  แปลว่า ใบปะหน้า

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ผู้ส่งจะต้องเขียนชื่อที่อยู่บนใบปะหน้าให้ชัดเจน เพื่อส่งถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน

  เพิ่มเติม แผ่นกระดาษที่เขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ ปิดบนหีบห่อสิ่งของที่จะส่งไปยังผู้รับ

 9. again and again

  แปลว่า ครั้งแล้วครั้งเล่า

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง เขาคิดครั้งแล้วครั้งเล่าก็คิดไม่ออกว่าเอากระเป๋าสตางค์วางไว้ที่ไหน

  เพิ่มเติม ที่ทำหรือเป็นอย่างเดียวกันอีกหลายๆ ครั้ง

 10. air hose

  แปลว่า ท่อลม

  ประเภท N

  ตัวอย่าง หลังจากติดตั้งท่อลมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องปิดอุดช่องว่างโดยรอบที่เหลือให้สนิท เพื่อมิให้เกิดเสียงดังรบกวนพื้นที่ข้างเคียง

 11. all day and all night

  แปลว่า ตลอดวันตลอดคืน

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง การละเล่นและการแสดงจะจัดให้มีตลอดวันตลอดคืน

  เพิ่มเติม อย่างต่อเนื่องกันทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุด

 12. alone

  แปลว่า โดยลำพัง, แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง

  ประเภท ADV

 13. along the way

  แปลว่า รายเรียง

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง แม้ว่าห้องประชุมจะมีม้ายาวไว้ให้นั่ง แต่เพราะสมาชิกมาก จึงต้องยกม้าไปไว้มุมห้อง แล้วสมาชิกนั่งรายเรียงกันที่พื้นห้องแทน

 14. alphabetical order

  แปลว่า เลขอนุกรม

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย

 15. amusement park

  แปลว่า สวนเด็กเล่น

  ประเภท N

 16. appendix

  แปลว่า ภาคผนวก, ส่วนเพิ่ม

  ประเภท N

 17. approachable

  แปลว่า ซึ่งเข้าใกล้ได้

  ประเภท ADJ

 18. as days go by

  แปลว่า นับวัน

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง นับวันเขายิ่งเหมือนคนบ้าเข้าไปทุกที

 19. as you like it

  แปลว่า ตามใจชอบ

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง พ่ออนุญาตให้ลูกเลือกของเล่นได้ตามใจชอบ คนละไม่เกิน 5 ชิ้น

  เพิ่มเติม แล้วแต่ใจจะต้องการหรือปรารถนา

 20. ashtray

  แปลว่า ที่เขี่ยบุหรี่

  ประเภท N

 21. at least

  แปลว่า อย่างน้อยที่สุด, อย่างต่ำที่สุด

  ประเภท ADV

 22. at other times

  แปลว่า แต่บางที

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง ชาวไร่ควรจะแบ่งชนิดของฝ้ายตั้งแต่ตอนเก็บจากไร่ แต่บางทีชาวไร่อาจเก็บรวมกันก่อนที่จะแบ่งก็ได้

 23. at some point

  แปลว่า ในบางกรณี

  ประเภท DET

  ตัวอย่าง ในบางกรณี ภาษีนำเข้าของวัตถุที่ยังประกอบไม่เสร็จกลับมีอัตราสูงกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 24. at this point (in time)

  แปลว่า ปัจจุบันนี้, ขณะนี้

  ประเภท IDM

 25. background and personal information

  แปลว่า ประวัติส่วนตัว

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ผู้สมัครงานต้องกรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน

 26. backlog

  แปลว่า เก็บรวบรวมไว้, ้สำรองไว้

  ประเภท VT

 27. backyard

  แปลว่า สวนหลังบ้าน, สวนหลังบ้าน, พื้นที่หลังบ้าน

  ประเภท N

 28. bad

  แปลว่า ต่ำกว่ามาตรฐาน, ีไม่เป็นที่ยอมรับบ

  ประเภท ADJ

 29. be accompanied by

  แปลว่า ร่วมทาง

  ประเภท V

  ตัวอย่าง คนในกลุ่มต้องเสียเพื่อนไปทีละคนทีละคนเมื่อร่วมทางกันมา

  เพิ่มเติม ร่วมเดินทางไปด้วยกัน

 30. be cool

  แปลว่า แจ๋ว

  ประเภท V

  ตัวอย่าง รถคันนี้แจ๋วมาก ลองขับดูแล้วจะติดใจในความแรง

  เพิ่มเติม มีคุณสมบัติที่ดีเลิศ, มีประสิทธิภาพ

 31. be engraved on one's mind/heart/memory

  แปลว่า ตราตรึงใจ

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ภาพเหล่านั้นตราตรึงใจเขาไม่เคยลืมเลือน

  เพิ่มเติม เกิดความพึงพอใจหรือประทับใจอย่างลึกซึ้ง

 32. be fully equipped with

  แปลว่า เพียบพร้อม

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ห้องนี้เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

  เพิ่มเติม มีเต็มเปี่ยม, มีครบทุกอย่าง

 33. be happy

  แปลว่า สบายใจ

  ประเภท V

 34. be kind

  แปลว่า ใจดี

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เขาใจดีมากที่ยอมให้เราเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของเขา

  เพิ่มเติม มีใจเมตตากรุณา

 35. be like

  แปลว่า ดุจดั่ง

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ความรู้ดุจดั่งโคมไฟส่องทางไปสู่ที่หวัง หากใช้ไม่ระวังอาจเผาพังหมด

  เพิ่มเติม เป็นคำเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนหรือคล้ายกับอีกสิ่งหนึ่ง

 36. be out

  แปลว่า ออกมา, อยู่ข้างนอก, อยู่ภายนอก

  ประเภท PHRV

 37. be regarded as

  แปลว่า ถือว่า

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ทำอย่างนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติกัน

 38. blow-job

  แปลว่า การร่วมเพศทางปาก (สำหรับผู้ชาย)

  ประเภท SL

 39. briefcase

  แปลว่า กระเป๋าหิ้ว, กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร

  ประเภท N

 40. Catch you later

  แปลว่า เอาไว้ค่อยคุยกัน, คุยกันคราวหน้า

  ประเภท SL

 41. caught

  แปลว่า กริยาช่อง 2 และ 3 ของ catch

  ประเภท VI

 42. cheap

  แปลว่า ขี้เหนียว, ตระหนี่

  ประเภท ADJ

 43. check over

  แปลว่า ตรวจสอบ, ตรวจทาน, ตรวจความเรียบร้อย

  ประเภท VI

 44. chief accountant

  แปลว่า สมุหบัญชี

  ประเภท N

  ตัวอย่าง พรรคการเมืองต้องยื่นแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุหบัญชี

  เพิ่มเติม หัวหน้าพนักงานบัญชี

 45. class teacher

  แปลว่า ครูประจำชั้น

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ครูประจำชั้นคนใหม่เป็นครูที่ใจดีและเข้าใจเด็ก

  เพิ่มเติม ครูที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนห้องนั้น

 46. Coming soon

  แปลว่า เร็ว ๆ นี้พบเจอกัน

  ประเภท Phrase

 47. commit suicide

  แปลว่า ฆ่าตัวตาย

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ผู้ป่วยโรคจิตทางอารมณ์ชนิดเศร้าจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า คิดอยากฆ่าตัวตาย ขาดความริเริ่ม เป็นต้น

 48. congenital disease

  แปลว่า โรคประจำตัว

  ประเภท N

  เพิ่มเติม โรคที่มีติดตัวอยู่เป็นประจำ รักษาไม่หายขาด

 49. cost of utilities

  แปลว่า ค่าน้ำค่าไฟ

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ประชาชนเดือดร้อนที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้น

  เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า

 50. cover one's eyes and ears

  แปลว่า ปิดหูปิดตา

  ประเภท V

  ตัวอย่าง พวกเราสมควรจะช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลที่พยายามจะปิดหูปิดตาประชาชน

  เพิ่มเติม ไม่ให้รับรู้เรื่องราวต่างๆ

 51. cowpea

  แปลว่า พืชจำพวกถั่วชนิดหนึ่ง

  ประเภท N

 52. cum

  แปลว่า มาพร้อมกับ (คำไม่เป็นทางการ), ไปด้วยกับ, กับ

  ประเภท PREP

 53. daily food

  แปลว่า อาหารประจำวัน

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ในอาหารประจำวันควรมีอาหารที่มีกาก หรือใยพืชสูง ซึ่งจะช่วยในการขับถ่าย

 54. dep

  แปลว่า คำย่อของ depart, departure, department และ deposed

  ประเภท ABBR

 55. deputy director

  แปลว่า รองอธิบดี

  ประเภท N

  ตัวอย่าง มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า รองอธิบดีผู้หนึ่งทำงานหากินกับสำนักพิมพ์บางแห่ง

 56. dimension

  แปลว่า การหามิติ, การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะ

  ประเภท N

 57. do homework

  แปลว่า ทำการบ้าน

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เมื่อกลับจากโรงเรียน ลูกๆ ต้องทำการบ้านก่อนจะออกไปเล่นกับเพื่อน

  เพิ่มเติม ทำงานหรือทำแบบฝึกหัดตามที่ครูอาจารย์สั่งให้ทำนอกเวลาเรียน

 58. dried shredded pork

  แปลว่า หมูหยอง

  ประเภท N

  ตัวอย่าง อาหารหลักของเขาคือ ข้าวต้มร้อนๆ กับหมูหยอง

  เพิ่มเติม ของกินทำด้วยเนื้อหมู ทำเป็นฝอย

 59. eat up

  แปลว่า กินให้หมด, รับประทานให้หมด

  ประเภท PHRV

 60. educational background

  แปลว่า วุฒิการศึกษา

  ประเภท N

  เพิ่มเติม คนที่มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาด หรือดูแลความเรียบร้อย

 61. end a story

  แปลว่า สิ้นเรื่อง

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ความบาดหมางสิ้นเรื่องไปได้พวกเราก็โล่งอก

  เพิ่มเติม หมดหรือจบเรื่องไป

 62. end of semester

  แปลว่า ปิดเทอม

  ประเภท N

  ตัวอย่าง เห็นคุณยายว่าปิดเทอมจะพาไปพระบาทสระบุรีแน่ะ

  เพิ่มเติม ช่วงเวลาที่โรงเรียนไม่มีการเรียนการสอน

 63. Enough is enough.

  แปลว่า พอแล้ว, ไม่เอาอีกแล้ว

  ประเภท IDM

 64. fade away

  แปลว่า ค่อยๆ จางหายไป, ค่อยเลือนหายไป

  ประเภท PHRV

 65. fancy man

  แปลว่า แมงดา, ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน

  ประเภท N

 66. far apart

  แปลว่า ลิบ

  ประเภท ADJ

  ตัวอย่าง ฉันมองลงไปยังเชิงดอยที่อยู่ไกลลิบ เห็นแปลงดอกไม้หลากสีสรรอยู่ที่นั่นด้วย

  เพิ่มเติม สุดสายตา (ใช้เฉพาะไกลกับสูง)

 67. fascinating

  แปลว่า ซึ่งทำให้หลงเสน่ห์, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์

  ประเภท ADJ

 68. feel bad

  แปลว่า เสียความรู้สึก

  ประเภท V

 69. feel comforted

  แปลว่า อบอุ่นใจ

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เด็กจะรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขถ้ารู้ว่าบิดามารดาเอาใจใส่และสนใจในตัวเด็ก

  เพิ่มเติม ปราศจากความว้าเหว่

 70. feel spasm

  แปลว่า เสียว

  ประเภท V

  ตัวอย่าง จุมพิตของเขาทำให้เธอเสียวกระสันขึ้นมาทันที

  เพิ่มเติม รู้สึกแปลบ, เกิดอาการที่ทำให้ขนลุก

 71. finger breadth

  แปลว่า เกรียก

  ประเภท N

  เพิ่มเติม ระยะยาวชั่วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กางออก

 72. fish sauce

  แปลว่า น้ำปลา

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ขอน้ำปลามาเติมแกงจืดอีกนิดเพื่อเพิ่มรสชาติ

  เพิ่มเติม น้ำสำหรับปรุงอาหารให้มีรสเค็ม ทำจากปลาหรือสิ่งอื่นหมักกับเกลือ

 73. for fuck sake!

  แปลว่า คำอุทานเมื่อโกรธมาก

  ประเภท SL

 74. for the first time

  แปลว่า เป็นครั้งแรก

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง เขาเพิ่งมากรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก

 75. forevermore

  แปลว่า ชั่วนิจนิรันดร, ตลอดกาล, ตลอดไป, ชั่วกาลนาน, ชั่วนิรันดร์

  ประเภท ADV

 76. free style

  แปลว่า ฟรีสไตล์

  ประเภท N

 77. fresh food

  แปลว่า ของสด

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ถ้าเธออยากได้ของสดต้องไปซื้อที่ตลาดแต่เช้ามืด

  เพิ่มเติม ของที่มิได้สุกด้วยไฟ

 78. fried rice

  แปลว่า ข้าวผัด

  ประเภท N

  ตัวอย่าง อาหารเช้าวันนี้มีข้าวผัดกับแกงจืดเต้าหู้

  เพิ่มเติม ชื่ออาหารหนัก เป็นข้าวสุกที่ผัดแล้วปรุงด้วยเครื่องต่างๆ

 79. fuck me

  แปลว่า ที่เชิญชวนทางเพศ

  ประเภท SL

 80. further study

  แปลว่า เรียนต่อ

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ผมอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่ไม่มีคนรู้จักอยู่ที่นั่นเลย

  เพิ่มเติม เรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่เพิ่งสำเร็จมา

 81. gang-bang

  แปลว่า การข่มขืนหมู่

  ประเภท SL

 82. general affairs

  แปลว่า งานธุรการ

  ประเภท N

  ตัวอย่าง งานธุรการมีหน้าที่ประสานเครือข่ายสรุปรายงานประจำวันและติดตามผลการปฏิบัติงาน

  เพิ่มเติม การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ

 83. get a promotion

  แปลว่า เลื่อนตำแหน่ง

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เขาทำงานหนักเพราะหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งปลายปีนี้

  เพิ่มเติม ได้รับการมอบหมายหน้าที่หรือฐานะการงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม

 84. get into trouble

  แปลว่า เป็นเรื่อง

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เธอมักจะทำให้ปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องขึ้นมาทุกที

  เพิ่มเติม เป็นเหตุลุกลาม

 85. get it together

  แปลว่า ทำสิ่งที่ดี (คำไม่เป็นทางการ), จัดการได้ดี

  ประเภท PHRV

 86. get stuck

  แปลว่า ติด

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เขาติดฝนอยู่เกือบ 20 นาที จึงตัดสินใจขึ้นแท็กซี่ไปทำงาน

  เพิ่มเติม ทำให้เกิดขัดอยู่หรือข้องอยู่จนไม่อาจให้เคลื่อนไปได้ เช่น ติดขบวนแห่ ติดไฟแดง ติดฝน

 87. give a farewell party

  แปลว่า เลี้ยงลา

  ประเภท V

  ตัวอย่าง วิชาญเลี้ยงลาเพื่อนๆ ก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

  เพิ่มเติม เลี้ยงเนื่องในการอำลาเมื่อจะจากกันไป

 88. given name

  แปลว่า ชื่อแรก

  ประเภท N

 89. globalization

  แปลว่า โลกาภิวัตน์, โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก

  ประเภท N

 90. good boy

  แปลว่า เด็กดี

  ประเภท N

  ตัวอย่าง เขาบอกว่าลูกชายเป็นเด็กดี ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไร

  เพิ่มเติม เด็กที่ประพฤติตัวดีไม่ทำให้เดือดร้อน

 91. gotcha

  แปลว่า คำอุทานแสดงเข้าใจหรือตอบรับ

  ประเภท INT

  เพิ่มเติม พูดรวบจากประโยค I've got you.

 92. government officer

  แปลว่า ข้าราชการ

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ระบบราชการของไทยต้องพยายามปรับปรุงให้ข้าราชการทำงานรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

  เพิ่มเติม ผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ

 93. hairstylist

  แปลว่า ช่างทำผม

  ประเภท N

 94. hard

  แปลว่า (อากาศ) รุนแรง, หนัก

  ประเภท ADJ

 95. have a good appetite

  แปลว่า เจริญอาหาร

  ประเภท V

  ตัวอย่าง อาหารไทยแบบผัดๆ ต้มๆ ไม่ใคร่มีรสชาติเท่าใด แต่เขาก็เจริญอาหารเพราะหิวและเหนื่อย

  เพิ่มเติม บริโภคอาหารได้มาก

 96. have a prominent nose

  แปลว่า จมูกโด่ง

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ลูกชายคนเล็กของเขาจมูกโด่งผิดกับพ่อแม่

  เพิ่มเติม จมูกที่เป็นสันเด่นออกมา

 97. have nothing to say

  แปลว่า สุดคำพูด

  ประเภท V

  เพิ่มเติม ไม่มีอะไรจะพูดอีก

 98. highest common factor, H.C.F.

  แปลว่า ตัวหารร่วมมาก

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ครูยกตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของตัวเลข 2 ตัว ให้นักเรียนฟัง

  เพิ่มเติม จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี

 99. his

  แปลว่า ของเขา(ผู้ชาย)

  ประเภท PRON

 100. his time his turn

  แปลว่า ทีใครทีมัน

  ประเภท N

  ตัวอย่าง เรื่องนี้ผมช่วยไม่ได้นะ ทีใครทีมัน

  เพิ่มเติม โอกาสของใครก็เป็นของคนนั้น

 101. homebody

  แปลว่า คนติดบ้าน (คำไม่เป็นทางการ), คนที่ชอบอยู่บ้าน

  ประเภท N

 102. honorable mention

  แปลว่า รางวัลชมเชย

  ประเภท N

  ตัวอย่าง นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของเขาได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว

 103. horny

  แปลว่า คล้ายเขาสัตว์

  ประเภท ADJ

 104. housewife

  แปลว่า แม่บ้าน, แม่เรือน, แม่เหย้าแม่เรือน

  ประเภท N

 105. huh!

  แปลว่า ฮะ

  ประเภท INT

  เพิ่มเติม คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือเมื่อชะงัก

 106. hurry back

  แปลว่า รีบกลับ

  ประเภท PHRV

 107. I beg of you

  แปลว่า ขอที

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ขอทีอย่าลงมาสร้างความเดือดร้อนอีกเลย

  เพิ่มเติม ห้ามเชิงขอร้อง

 108. I'm not kidding.

  แปลว่า ฉันไม่ได้โกหก, ฉันพูดความจริง

  ประเภท SL

 109. igloo

  แปลว่า บ้านสร้างด้วยน้ำแข็งและมีรูปร่างคล้ายโดมของชาวเอสกิโม, โดมน้ำแข็งของชาวเอสกิโม

  ประเภท N

 110. in the early morning

  แปลว่า แต่เช้า

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง เขาอยู่ที่ตลาดเกือบทั้งวัน ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านแต่เช้า กว่าจะกลับมาก็ค่ำ

  เพิ่มเติม ตั้งแต่จากเวลาเช้า

 111. in the sense of

  แปลว่า ในแง่

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง ผู้ที่คิดจะทำงานนี้ จะต้องดูให้ดีในแง่ความต้องการด้านคุณภาพ

 112. job application

  แปลว่า การสมัครงาน

  ประเภท N

  ตัวอย่าง เขาขอใบรับรองจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการสมัครงาน

 113. just

  แปลว่า ตอนนี้, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้

  ประเภท ADV

 114. keep off the grass

  แปลว่า ห้ามเดินลัดสนาม

  ประเภท V

 115. Khun

  แปลว่า คุณ

  ประเภท N

  เพิ่มเติม คำที่ใช้เรียกนำหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่อง

 116. last day

  แปลว่า วันสุดท้าย

  ประเภท N

  ตัวอย่าง แล้ววันสุดท้ายที่พวกเราทุกคนไม่อยากให้มาถึง ก็มาถึงจนได้

  เพิ่มเติม วันที่เกิดขึ้นหลังสุด

 117. last long

  แปลว่า จีรัง

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ชีวิตคู่ของพวกเกย์ส่วนใหญ่มักจะไม่จีรัง

 118. late King

  แปลว่า พระพุทธเจ้าหลวง

  ประเภท N

  ตัวอย่าง กิจกรรมในเส้นทางล่องเรือ,udkiตามเส้นทางเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5

  เพิ่มเติม คำเรียกพระเจ้าแผ่นดินที่เสด็จสวรรคตแล้ว

 119. late night

  แปลว่า ดึกสงัด

  ประเภท N

  ตัวอย่าง เสียงสุนัขหอนในยามดึกสงัดทำให้ฉันขนลุก

  เพิ่มเติม ยามดึกที่เงียบสงัด

 120. leader

  แปลว่า ผู้นำ

  ประเภท N

 121. leave something to chance

  แปลว่า ปล่อยไปตามโชคชะตา

  ประเภท IDM

 122. let oneself on

  แปลว่า ปล่อยวาง

  ประเภท V

  ตัวอย่าง การดำรงชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างให้เรารู้จักปล่อยวางเพื่อความสงบ

  เพิ่มเติม พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ

 123. lie leisurely

  แปลว่า นอนเล่น

  ประเภท V

  ตัวอย่าง บางพวกพากันนอนเล่นอยู่ที่หน้าบ้านรับลมหนาว

  เพิ่มเติม เอนหลังลงเพื่อพักผ่อนโดยไม่คิดว่าจะหลับ

 124. listen to music

  แปลว่า ฟังเพลง

  ประเภท V

 125. living thing

  แปลว่า สิ่งมีชีวิต

  ประเภท N

  ตัวอย่าง จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายในชนิดพันธุ์มากที่สุดนอกเหนือจากแมลง

 126. masturbate

  แปลว่า สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง

  ประเภท VI

 127. medical profession

  แปลว่า วงการแพทย์

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ในวงการแพทย์รู้ดีว่าสิทธิของผู้ป่วยนั้นสำคัญมาก

  เพิ่มเติม หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์

 128. minced pork

  แปลว่า หมูสับ

  ประเภท N

 129. minimart

  แปลว่า มินิมาร์ท

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ตามหมู่บ้านมีมินิมาร์ทเปิดขายแทนร้านขายของชำแบบเก่า

  เพิ่มเติม ร้านค้าขนาดเล็ก

 130. monkey apple

  แปลว่า พุทรา

  ประเภท N

  ตัวอย่าง หน้าบ้านเขามีต้นพุทราอยู่ 2 ต้น

  เพิ่มเติม ชื่อไม้ต้นชนิด Zizyphus mauritiana Lamk. ในวงศ์ Rhamnaceae กิ่งมีหนาม ผลมีทั้งกลมและรี

 131. narrow-eyed

  แปลว่า ตาตี่

  ประเภท ADJ

  ตัวอย่าง เธอชอบผู้ชายตาตี่ ดูน่ารักดี

  เพิ่มเติม ลักษณะตาที่หนังตาบนตกลงมาจนเกือบปิด ทำให้เบิกตากว้างไม่ได้

 132. newt

  แปลว่า สัตวประเภทจิ้งจกซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ, ตัวนิวท์

  ประเภท N

 133. no entry

  แปลว่า ห้ามเข้า

  ประเภท V

 134. no-parking sign

  แปลว่า ป้ายห้ามจอด

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอแต่ป้ายห้ามจอดทั้งนั้น คราวหลังฉันจะไม่ขับรถมาแถวนี้อีกแล้ว

  เพิ่มเติม แผ่นสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายสื่อความว่าห้ามจอดรถ

 135. non-living thing

  แปลว่า สิ่งไม่มีชีวิต

  ประเภท N

  ตัวอย่าง สิ่งไม่มีชีวิตเป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่สำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศดำรงอยู่ได้ เช่น พลังงานจากดวงอาทิตย์

  เพิ่มเติม สิ่งที่ดำรงอยู่โดยไม่หายใจ

 136. Nothing ventured, nothing gained.

  แปลว่า ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่พยายาม

  ประเภท IDM

 137. NSFW

  แปลว่า ย่อมาจาก Not safe for work แปลว่า คำนี้นิยมมากตามเว็บ Reddit เอาไว้บอกว่าข้อมูลนี้ไม่เหมาะสำหรับเปิดดูที่ทำงาน ควรเปิดดูที่บ้านดีกว่า (อาจจะเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือ 18+)

  ประเภท abbr

 138. one's world mate

  แปลว่า เพื่อนร่วมโลก

  ประเภท N

  ตัวอย่าง เพื่อนร่วมโลกของเรากำลังเดือดร้อนจากสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ

 139. original affiliation

  แปลว่า ต้นสังกัด

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ต้นสังกัดสั่งให้เขาไปช่วยงานโครงการนี้ชั่วคราว

  เพิ่มเติม หน่วยงานที่สังกัดอยู่

 140. pay for a fine

  แปลว่า เสียค่าปรับ

  ประเภท V

  ตัวอย่าง นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าต้องเสียค่าปรับ 100 บาท

 141. physical education

  แปลว่า พลศึกษา, พละ, วิชาพละ

  ประเภท N

 142. pickled fish

  แปลว่า ปลาจ่อม

  ประเภท N

  ตัวอย่าง อาหารหมักดองที่ครองตลาดบ้านเรา คือ ปลาร้า ถัดมาก็มี ปลาส้ม ปลาจ่อม และส้มฟักที่อยู่คู่ครัวไทยมานาน

  เพิ่มเติม ปลาเล็กๆ ที่หมักด้วยเกลือ และข้าวคั่วเป็นต้น ใช้เป็นเครื่องจิ้ม

 143. post training

  แปลว่า ปัจฉิมนิเทศ

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

  เพิ่มเติม การให้คำแนะนำเมื่อจบการศึกษา

 144. practical nurse

  แปลว่า ผู้ช่วยพยาบาล

  ประเภท N

 145. private matter

  แปลว่า เรื่องส่วนตัว

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ถ้าคุณอยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัว ควรรอให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามั่นคงพอสมควร

  เพิ่มเติม เรื่องราวเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

 146. rcpt.

  แปลว่า คำย่อของ receipt, ใบเสร็จรับเงิน

  ประเภท ABBR

 147. rear cover

  แปลว่า ปกหลัง

  ประเภท N

  ตัวอย่าง คำโปรยบนปกหลังหนังสือเขียนไว้ได้จับใจมาก

  เพิ่มเติม ด้านหลังสุดของสมุดหรือหนังสือ

 148. registered mail

  แปลว่า ไปรษณีย์ลงทะเบียน

  ประเภท N

  ตัวอย่าง แม่ส่งพัสดุมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพราะกลัวของหาย

  เพิ่มเติม การส่งไปรษณีย์ที่มีการรับประกันว่าของหรือพัสดุถึงผู้ที่ได้รับ

 149. remain in stock

  แปลว่า ค้างสต๊อก

  ประเภท V

  ตัวอย่าง บริษัทเลือกส่งสินค้าที่มีปัญหาค้างสต๊อกทีละมากๆ

  เพิ่มเติม หลงเหลืออยู่ในโกดัง

 150. rest one's eyes

  แปลว่า พักสายตา

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เขาพักสายตาสักครู่หลังจากนั่งหน้าคอมพิวเตอร์มาทั้งวัน

  เพิ่มเติม หยุดการใช้สายตาเพ่งมอง

 151. rest time

  แปลว่า เวลาพักผ่อน

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ถ้าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเขา เขาจะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลย

 152. rest up

  แปลว่า พักผ่อนเต็มที่

  ประเภท PHRV

 153. Royal Thai Army

  แปลว่า ทบ.

  ประเภท N

 154. same to you

  แปลว่า ขอให้คุณได้ด้วยเช่นกัน

  ประเภท IDM

 155. school bag

  แปลว่า กระเป๋านักเรียน

  ประเภท N

 156. sell outright

  แปลว่า ขายขาด

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เขาขายขาดสินค้าของเขาทุกชิ้น

  เพิ่มเติม ขายออกไปโดยไม่รับซื้อคืน

 157. should

  แปลว่า ควรจะ, ควร, น่าจะ, สมควรจะ

  ประเภท AUX

 158. should be done

  แปลว่า พึงกระทำ

  ประเภท V

  ตัวอย่าง การกระทำเช่นนี้มิใช่วิสัยที่บริษัททางการค้าทั้งหลายพึงกระทำ

 159. side dishes

  แปลว่า เครื่องเคียง

  ประเภท N

  ตัวอย่าง อาหารไทยจะมีเครื่องเคียงหรือเครื่องแนมประกอบเพื่อชูรสชาติยิ่งขึ้น

  เพิ่มเติม ของกินที่ตั้งเทียบข้างกับข้าวหลัก

 160. single word

  แปลว่า คำเดี่ยว

  ประเภท N

  ตัวอย่าง คำว่า ชาติ กับ หมา คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าคำประสมในแง่ของโครงสร้างคำ

 161. skateboard

  แปลว่า กระดานเล่นสเก็ตซึ่งมีล้อเล็กๆ ช่วยให้เคลื่อนที่

  ประเภท N

 162. skytrain

  แปลว่า รถไฟลอยฟ้า

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ประเทศไทยเริ่มมีการคมนาคมทางรถไฟลอยฟ้าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

  เพิ่มเติม รถไฟใช้ไฟฟ้าที่วิ่งบนรางยกระดับสูง

 163. so cute

  แปลว่า น่ารักมาก

  ประเภท ADJ

 164. social studies

  แปลว่า การศึกษาเชิงสังคม

  ประเภท N

 165. staring

  แปลว่า การจ้อง

  ประเภท N

  ตัวอย่าง การจ้องมองวัตถุสีขาวกลางแดดเป็นเวลานานอาจทำให้สายตาเสียได้

 166. stir up

  แปลว่า คนให้เข้ากัน, ผสมให้เข้ากัน

  ประเภท PHRV

 167. stomp

  แปลว่า กระทืบ, เหยียบ

  ประเภท VI

 168. sub-district

  แปลว่า กิ่งอำเภอ

  ประเภท N

  ตัวอย่าง กิ่งอำเภอ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ

  เพิ่มเติม ส่วนราชการที่เล็กกว่าอำเภอใหญ่

 169. sweetened condensed milk

  แปลว่า นมข้นหวาน

  ประเภท N

  เพิ่มเติม นมข้นและหวานจัด ทำจากการทำให้น้ำบางส่วนในน้ำนมวัวระเหยไป แล้วใส่น้ำตาล

 170. swimming trunks

  แปลว่า กางเกงว่ายน้ำ

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ผู้ชายต้องใส่กางเกงว่ายน้ำลงสระ

 171. take action

  แปลว่า ปฏิบัติการ

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ตำรวจออกปฏิบัติการโดยทันที หลังจากรับคำสั่ง

  เพิ่มเติม ทำงานตามหน้าที่

 172. take extra tutorial class

  แปลว่า เรียนพิเศษ

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เด็กสมัยนี้ต้องเรียนพิเศษกันทุกคน เพื่อที่จะสอบเข้าโรงเรียนดีๆ ให้ได้

 173. take lunch break

  แปลว่า พักกลางวัน

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่พักกลางวันกันอยู่ ให้มาติดต่ออีกครั้งตอนบ่าย

  เพิ่มเติม หยุดพักเวลาเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น

 174. take something long with someone

  แปลว่า ติดมือ

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เธอต้องมีร่มติดมือตอนไปกินข้าวกลางวันทุกวัน เพราะแดดแรงมาก

  เพิ่มเติม ถือติดมือไปด้วย, นำติดมือไปด้วย

 175. tbd

  แปลว่า เป็นคำย่อของ to be determined แปลว่า จะได้รับการกำหนด หรือ จะถูกกำหนด ซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของ เช่น วัน เวลา หรือ สถานที่, จะกำหนดภายหลัง

  ประเภท abbr

 176. technical term

  แปลว่า ศัพท์เฉพาะ

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ผู้เขียนต้องศึกษาศัพท์เฉพาะเหล่านี้มาเป็นอย่างดีแล้ว

 177. terminate one's contract

  แปลว่า หมดสัญญา

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ปลายปีนี้ผมก็จะหมดสัญญากับบริษัทนี้แล้ว คงต้องเตรียมหางานอื่นไปพลางๆ

  เพิ่มเติม สิ้นสุดข้อตกลงที่ได้ทำไว้

 178. Thai dessert

  แปลว่า บ้าบิ่น

  ประเภท N

  ตัวอย่าง แม่เขาขายขนมบ้าบิ่นอยู่ที่ตีนสะพานลอย

  เพิ่มเติม ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมกับมะพร้าวและน้ำตาลทราย ผิงไฟล่างไฟบน

 179. that (one)

  แปลว่า อันนั้น

  ประเภท PRON

  ตัวอย่าง เธอช่วยหยิบไขควงอันนั้นมาให้ฉันทีสิ

  เพิ่มเติม คำใช้แทนนามที่อยู่ไกลหรือชี้เฉพาะ

 180. toothpaste

  แปลว่า ยาสีฟัน

  ประเภท N

 181. tourist attraction

  แปลว่า สถานที่ท่องเที่ยว

  ประเภท N

 182. transfer

  แปลว่า ย้าย, เปลี่ยนตำแหน่ง, โยกย้ายตำแหน่ง(หน้าที่การงาน), โอนตำแหน่ง

  ประเภท VI

 183. vulture

  แปลว่า นกแร้ง, อีแร้ง, แร้ง

  ประเภท N

 184. waiter/waitress

  แปลว่า เด็กเสิร์ฟ

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ร้านอาหารนี้ใช้เด็กเสิร์ฟเป็นผู้ชายหมดเพื่อป้องกันปัญหาชู้สาว

  เพิ่มเติม ผู้ที่ทำหน้าที่ยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหาร

 185. walk along

  แปลว่า เดินเลาะ

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ฉันเดินเลาะไปยังอีกฟากหนึ่งของกำแพงเพื่อรับลมเย็น

  เพิ่มเติม เดินไปตามริม, เดินไปขนานกับขอบ

 186. watercycle

  แปลว่า เรือถีบ

  ประเภท N

 187. weight lifting

  แปลว่า ยกน้ำหนัก

  ประเภท N

  ตัวอย่าง นักกีฬายกน้ำหนักส่วนใหญ่มีรูปร่างบึกบึนแข็งแรง

  เพิ่มเติม กีฬาที่แข่งขันกันในทางที่ใครที่ยกน้ำหนักได้ดีกว่ากัน

 188. What's done is done.

  แปลว่า ที่แล้วก็แล้วไป, ผ่านไปแล้วก็ปล่อยไป, เรื่องมันแล้วไปแล้ว, เรื่องที่จบไปแล้วก็ปล่อยไป

  ประเภท IDM

 189. where else

  แปลว่า ที่ไหนบ้าง

  ประเภท PRON

  ตัวอย่าง ในกรุงเทพฯ มีที่ไหนบ้านที่เรายังไม่ได้ไป

 190. which one

  แปลว่า อย่างไหน

  ประเภท PRON

  ตัวอย่าง ระหว่างการเป็นผู้ว่าฯ กทม. กับการเป็นส.ส. อย่างไหนจะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมากกว่ากัน

 191. with love

  แปลว่า ด้วยใจ

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง เขาทำงานนี้ด้วยใจ

 192. word formation

  แปลว่า การสร้างคำ

  ประเภท N

  ตัวอย่าง คำนามผสมกับคำนามเป็นวิธีการสร้างคำในภาษาไทย

  เพิ่มเติม ระเบียบวิธีการสร้างถ้อยคำเพื่อใช้ในภาษา

 193. worried

  แปลว่า เป็นทุกข์, ระทม, วิตกทุกข์ร้อน, กลุ้มใจ, เป็นทุกข์เป็นร้อน, เป็นกังวล, เป็นห่วง

  ประเภท ADJ

 194. would

  แปลว่า กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ will

  ประเภท AUX

 195. write words

  แปลว่า แต่งคำ

  ประเภท V

  ตัวอย่าง สุนทรภู่แต่งคำในบทกวีได้อย่างคล้องจองไพเราะ

 196. Yay!

  แปลว่า เสียงฮา

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ชาวราศีสิงห์เป็นคนตลกโปกฮา มีอารมณ์ขัน สามารถเรียกเสียงฮา จากคนรอบข้างได้ตลอดเวลา

 197. Yes, quite so.

  แปลว่า นั่นสิ

  ประเภท INT

  ตัวอย่าง นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว

  เพิ่มเติม เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด

 198. yes, sir

  แปลว่า ครับ

  ประเภท END

  ตัวอย่าง รถกำลังจะเคลื่อนออกแล้วทุกคนโปรดรัดเข็มขัดที่นั่งด้วยครับ

  เพิ่มเติม คำรับหรือคำลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้

 199. yikes!

  แปลว่า คำอุทานแสดงความแปลกใจ

  ประเภท SL

 200. You got it!

  แปลว่า ถูกแล้ว, ใช่แล้ว

  ประเภท SL

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

EN-TH Dictionary ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย
Download