ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Khun"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Khun

  แปลว่า คุณ

  เพิ่มเติม คำที่ใช้เรียกนำหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่อง

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Khun"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
youคุณ
be beneficialเป็นคุณ
same to youขอให้คุณได้ด้วยเช่นกัน
kindnessคุณ
black magicคุณ
missคุณ
advantageคุณ
for the asking(ง่ายสำหรับคุณ) ถ้าคุณขอ
valueคุณค่า, คุณประโยชน์, ความสำคัญ