คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ N ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ N ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. 20 litres
  แปลว่า สัด
 2. 24-hour market
  แปลว่า ตลาดโต้รุ่ง
 3. 33 Gods in the second tier of heaven above the earth
  แปลว่า ไตรทศ
 4. A
  แปลว่า อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
 5. a bag which is closed by means of a string run through loops
  แปลว่า ถุงตะเครียว
 6. a bathing ceremony
  แปลว่า บุษยาภิเษก
 7. a board with 1 inch thickness
  แปลว่า ไม้นิ้ว
 8. A-bomb
  แปลว่า ระเบิดปรมาณู
 9. a brother or sister of one's great-grandfather or great-grandmother
  แปลว่า ทวดน้อย
 10. a building for ceremony of fire
  แปลว่า เรือนไฟ
 11. a celestial monster which causes elipses by eating the sun or moon
  แปลว่า ภรณีภู
 12. a Chinese unit of weight equal to 37.5 milligrams (used by jewelers)
  แปลว่า หลี
 13. a coil-shaped pastry with a chicken filling
  แปลว่า ไส้ไก่
 14. a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts
  แปลว่า ตราขุนพล
 15. a disease in ancient Thai medicine
  แปลว่า เทพีปักษี
 16. a divine messenger
  แปลว่า เทวทูต
 17. a ethnic tribe in northern Thailand
  แปลว่า เงี้ยว
 18. a face like that of a chow dog
  แปลว่า เม้าเค้า
 19. a flat piece of earth
  แปลว่า หน้าแว่น
 20. a form of Thai octameter poem
  แปลว่า กลอนเพลงยาว
 21. a form of Thai octameter poem
  แปลว่า กลอนตลาด
 22. a form of Thai octameter poem
  แปลว่า กลอนสุภาพ
 23. a form of Thai octameter poem
  แปลว่า กลอนแปด
 24. a form of Thai verse
  แปลว่า กลอนลิลิต
 25. a gain through suffering
  แปลว่า ทุกขลาภ
 26. a game consisting in holding one's breath while running
  แปลว่า ตี่
 27. a game of blowing rubber bands
  แปลว่า เป่ากบ
 28. a game which one tries to catch other
  แปลว่า เอาเถิดเจ้าล่อ
 29. a game which one tries to catch other
  แปลว่า เอาเถิด
 30. a godown to keep imported goods which do not pay tax yet
  แปลว่า คลังสินค้าทัณฑ์บน
 31. a gold or silver genital cover of a girl
  แปลว่า จะปิ้ง
 32. a great master
  แปลว่า ราชครู
 33. a great number of
  แปลว่า จำนวนมาก
 34. a hair style short in back but long on top
  แปลว่า รองทรง
 35. a half shell of coconut
  แปลว่า กระดวง
 36. a handful of
  แปลว่า หยิบ
 37. a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin
  แปลว่า งอบ
 38. a high ecclesiastical dignitary
  แปลว่า ราชาคณะ
 39. a house composing parts tied together with rattan
  แปลว่า เครื่องผูก
 40. a kind of algae
  แปลว่า ไข่หิน
 41. a kind of auspicious time
  แปลว่า ฤกษ์ล่าง
 42. a kind of banana
  แปลว่า ไข่
 43. a kind of basket made of bamboo used to collect salt
  แปลว่า ทัก
 44. a kind of bird
  แปลว่า เงือก
 45. a kind of card game
  แปลว่า ผ่อง
 46. a kind of children's game
  แปลว่า จ้ำจี้
 47. a kind of children's game
  แปลว่า ตีไก่
 48. a kind of child's plays with 2 children use the hands to pat each others' hand and knees
  แปลว่า ตบแผละ
 49. a kind of Chinese dish
  แปลว่า พะโล้
 50. a kind of Chinese food
  แปลว่า จีบ
 51. a kind of Chinese vegetable jelly black in color
  แปลว่า เฉาก๊วย
 52. a kind of dancer's posture and movements
  แปลว่า พัดชา
 53. a kind of deer
  แปลว่า ยอง
 54. a kind of fish
  แปลว่า แขยง
 55. a kind of fishtrap
  แปลว่า ต้อน
 56. a kind of flute
  แปลว่า ปากเป็ด
 57. a kind of foreign cloth
  แปลว่า โมรี
 58. a kind of fried vegetables
  แปลว่า โป๊ยเซียน
 59. a kind of gambling games
  แปลว่า ไม้หมุน
 60. a kind of knife
  แปลว่า ตอก
 61. a kind of orange
  แปลว่า ส้มเช้ง
 62. a kind of plant
  แปลว่า ขี้ครอก
 63. a kind of poetry
  แปลว่า ดั้น
 64. a kind of rattan
  แปลว่า คงคา
 65. a kind of ratteen
  แปลว่า คงคา
 66. a kind of reed mouth organ in northeastern Thailand
  แปลว่า แคน
 67. a kind of rice-grain-shaped design
  แปลว่า ทรงข้าวบิณฑ์
 68. a kind of sweetmeats
  แปลว่า ทองม้วน
 69. a kind of Thai curry
  แปลว่า อ่อม
 70. a kind of Thai dance
  แปลว่า เซิ้ง
 71. a kind of Thai dessert
  แปลว่า จาก
 72. a kind of Thai dish
  แปลว่า เปรี้ยวหวาน
 73. a kind of Thai literature
  แปลว่า คำหลวง
 74. a kind of Thai snack
  แปลว่า ทองพลุ
 75. a kind of Thai sweetmeat
  แปลว่า ต้ม
 76. a kind of Thai sweetmeat
  แปลว่า ทองหยิบ
 77. a kind of Thai sweetmeat
  แปลว่า ทองหยอด
 78. a kind of Thai sweetmeat
  แปลว่า ทองเอก
 79. a kind of torch
  แปลว่า กระปอก
 80. a kind of tortoise
  แปลว่า แขนง
 81. a kind of tree
  แปลว่า เข
 82. a kind of tree
  แปลว่า เขลง
 83. a kind of verse
  แปลว่า สาลินี
 84. a king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce
  แปลว่า ฉู่ฉี่
 85. a large amount
  แปลว่า ปริมาณมาก
 86. a large amount of information
  แปลว่า ข้อมูลขนาดใหญ่
 87. a law protector
  แปลว่า ธรรมนาถ
 88. a lime filled with money
  แปลว่า ลูกกัลปพฤกษ์
 89. a list of lottery results
  แปลว่า เรียงเบอร์
 90. a long ago
  แปลว่า เมื่อนานมาแล้ว
 91. a long moment
  แปลว่า ครู่ใหญ่
 92. a long necklace for decorate
  แปลว่า ทับทรวง
 93. a long sticky mass like mucus that runs from the nose or silver that drops when it is melted by the heat
  แปลว่า ยวง
 94. a member of the royal family
  แปลว่า ราชนิกุล
 95. a method of making a gamble on fantan game
  แปลว่า ชั้ว
 96. a mighty king
  แปลว่า ราเชนทร์
 97. a moment
  แปลว่า ครู่หนึ่ง
 98. a monetary Thai currency
  แปลว่า ส.ต.
 99. a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods
  แปลว่า เมรุราช
 100. a mythological animal with an elephant- like head and a fish-like tail
  แปลว่า ช้างน้ำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ N"