คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. 20 litres
  แปลว่า สัด
 2. L
  แปลว่า ความยาว (คำย่อของ length)
 3. l
  แปลว่า ด้านซ้าย (คำย่อของ left)
 4. L
  แปลว่า เส้นแวง (คำย่อของ longitude)
 5. L
  แปลว่า ที่อยู่ในลำดับที่ 12
 6. l
  แปลว่า เส้นรุ้ง (คำย่อของ latitude)
 7. L
  แปลว่า พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
 8. l
  แปลว่า ลิตร (คำย่อของ liter)
 9. L/C
  แปลว่า เอกสารสินเชื่อ (คำย่อของ letter of credit)
 10. l.c.m
  แปลว่า ตัวคูณร่วมน้อย, ตัว ค.ร.น.
 11. la
  แปลว่า คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือเน้นย้ำ
 12. la
  แปลว่า เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี, เสียง ลา
 13. La Paz
  แปลว่า เมืองทางตะวันตกของโบลิเวีย
 14. lab
  แปลว่า ห้องทดลอง (มาจากคำเต็มว่า laboratory), ห้องปฏิบัติการ
 15. label
  แปลว่า สลาก
 16. label
  แปลว่า ป้าย
 17. label
  แปลว่า ติดป้าย
 18. label
  แปลว่า หมายยา
 19. label
  แปลว่า ติดป้าย, ปิดป้าย, ปิดฉลาก, ติดชื่อ
 20. label
  แปลว่า ทำเครื่องหมาย, แสดงเครื่องหมาย
 21. label
  แปลว่า แบ่งเป็นประเภท, จัดเป็นประเภท
 22. label
  แปลว่า ป้าย, ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ
 23. label
  แปลว่า ฉลากยา
 24. label
  แปลว่า ป้ายชื่อ
 25. label
  แปลว่า ยี่ห้อ, ชื่อ, ตรา, เครื่องหมายการค้า
 26. label as
  แปลว่า ถูกตราหน้า, ถูกจัดให้อยู่ในจำพวก
 27. label with
  แปลว่า ติดป้ายด้วย, ติดฉลากด้วย
 28. labia
  แปลว่า ริมฝีปาก (คำพหูพจน์ของ labium)
 29. labial
  แปลว่า เสียงที่เปล่งโดยใช้ริมฝีปาก, เสียงริมฝีปาก
 30. labial
  แปลว่า เกี่ยวกับริมฝีปาก
 31. labial
  แปลว่า ที่เปล่งเสียงโดยใช้ริมฝีปาก
 32. labiate
  แปลว่า พืชในตระกูลมินต์
 33. labiate
  แปลว่า ที่มีลักษณะคล้ายริมฝีปาก
 34. labile
  แปลว่า ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ, ที่ไม่คงตัว, ที่ไม่คงที่
 35. labium
  แปลว่า ริมฝีปาก
 36. labonza
  แปลว่า ท้อง, พุง
 37. labonza
  แปลว่า ก้น, สะโพก
 38. labor
  แปลว่า น้ำพักน้ำแรง
 39. labor
  แปลว่า งานที่ใช้พละกำลัง, งานที่ต้องออกแรง
 40. labor
  แปลว่า ชนชั้นแรงงาน, กรรมกร, พวกกรรมกร
 41. labor
  แปลว่า ใช้เวลาและความพยายามมาก
 42. labor
  แปลว่า พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย, ต่อสู้เพื่อเป้าหมาย
 43. labor
  แปลว่า กระบวนการในการคลอดบุตร (โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อ)
 44. labor
  แปลว่า ทำงานหนัก, ทำงานหามรุ่งหามค่ำ
 45. labor
  แปลว่า ภาระ, งาน, หน้าที่
 46. labor
  แปลว่า กระทำด้วยความยากลำบาก, อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร
 47. labor
  แปลว่า แรงงาน
 48. labor
  แปลว่า โคลง (เรือ), โคลงเคลง, โต้คลื่น
 49. labor camp
  แปลว่า คุกที่นักโทษต้องทำงานอย่างหนัก
 50. Labor Day
  แปลว่า วันแรงงาน (1 พฤษภาคม), วันกรรมกร, วันแรงงาน (ในสหรัฐฯ แคนาดาและประเทศอื่น ๆ บางประเทศถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน)
 51. labor dispute
  แปลว่า ข้อพิพาทแรงงาน
 52. labor force
  แปลว่า กำลังแรงงาน
 53. labor force
  แปลว่า แรงงาน
 54. labor law
  แปลว่า กฎหมายแรงงาน
 55. labor market
  แปลว่า ตลาดแรงงาน
 56. labor market
  แปลว่า ตลาดแรงงาน
 57. labor-saving
  แปลว่า ทุ่นแรง
 58. labor-saving
  แปลว่า ผ่อนแรง
 59. labor-saving
  แปลว่า ซึ่งช่วยทุ่นแรง, ซึ่งผ่อนแรง, ที่ช่วยให้ใช้แรงน้อย
 60. labor under
  แปลว่า ทำงานภายใต้
 61. labor union
  แปลว่า สหภาพแรงงาน
 62. laboratory
  แปลว่า ห้องปฏิบัติการ, ห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการวิจัย
 63. laboratory
  แปลว่า ห้องทดลอง
 64. laboratory
  แปลว่า ห้องปฏิบัติการ
 65. laboratory
  แปลว่า ห้องปฏิบัติการวิจัย
 66. laboratory instruments
  แปลว่า เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 67. labored
  แปลว่า ที่ต้องกระทำด้วยความพยายามมาก
 68. laborer
  แปลว่า ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, กรรมาชีพ, คนงาน, ลูกจ้าง, แรงงาน
 69. laborious
  แปลว่า ที่ใช้แรงงานมาก, ที่ใช้ความอุตสาหะ
 70. laborite
  แปลว่า สมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคแรงงาน
 71. labour
  แปลว่า แรงงาน
 72. labour
  แปลว่า กระบวนการในการคลอดบุตร (โดยเฉพาะการหดตัวของกล้ามเนื้อ)
 73. labour
  แปลว่า ทำงานหนัก, ทำงานหามรุ่งหามค่ำ
 74. labour
  แปลว่า ชนชั้นแรงงาน, กรรมกร
 75. labour
  แปลว่า พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย, ต่อสู้เพื่อเป้าหมาย
 76. labour
  แปลว่า ภาระ, งาน, หน้าที่
 77. labour
  แปลว่า ใช้เวลาและความพยายามมาก
 78. labour
  แปลว่า กระทำด้วยความยากลำบาก, อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร
 79. labour
  แปลว่า โคลงเคลง (เรือ), โคลงไปมา
 80. labour
  แปลว่า งานที่ใช้พละกำลัง, งานที่ต้องออกแรง
 81. labour at
  แปลว่า พยายามอย่างมากเกี่ยวกับ, ใช้ความพยายามมาก, ทำ (บางสิ่ง) อย่างหนัก
 82. Labour Day
  แปลว่า วันแรงงาน (1 พฤษภาคม), วันกรรมกร, วันแรงงาน (ในสหรัฐฯ แคนาดาและประเทศอื่น ๆ บางประเทศถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน
 83. labour federation
  แปลว่า สหพันธ์กรรมกร
 84. labour for
  แปลว่า ทำงานหนักเพื่อ
 85. labour legislation
  แปลว่า กฎหมายแรงงาน
 86. labour market
  แปลว่า ตลาดนัดแรงงาน
 87. labour over
  แปลว่า พยายามอย่างมากเกี่ยวกับ, ใช้ความพยายามมาก, ทำ (บางสิ่ง) อย่างหนัก
 88. labour-saving device
  แปลว่า เครื่องทุ่นแรง
 89. labour standards
  แปลว่า มาตรฐานแรงงาน
 90. labour under
  แปลว่า ถูกจำกัด, ดิ้นรนต่อสู้กับ, ทุกข์ทรมานจาก
 91. labour under
  แปลว่า ทำงานภายใต้
 92. labour under a delusion
  แปลว่า ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง
 93. labour under mis apprehension
  แปลว่า ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง
 94. labour under misunderstanding
  แปลว่า ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง
 95. laboured breathing in asthma
  แปลว่า หอบหืด
 96. laboursaving device
  แปลว่า เครื่องทุ่นแรง
 97. Labrador retriever
  แปลว่า สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีขนสั้นหนาสีดำหรือเหลืองทอง
 98. labyrinth
  แปลว่า ความยุ่งยาก, ความสลับซับซ้อน
 99. labyrinth
  แปลว่า เขาวงกต, สิ่งที่มีทางเดินคดเคี้ยววกวน
 100. labyrinth
  แปลว่า หูชั้นใน

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L"