คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด P

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด P ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด P

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด P ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. p
  แปลว่า เกี่ยวกับอักษรตัว P หรือ p
 2. P
  แปลว่า ตำรวจ (คำย่อของ police)
 3. p
  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16
 4. p
  แปลว่า หน้าหนังสือ (คำย่อของ page)
 5. p.m
  แปลว่า พีเอ็ม
 6. p.m
  แปลว่า หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน
 7. P.R
  แปลว่า พีอาร์
 8. p.r.n
  แปลว่า เมื่อจำเป็น, เมื่อต้องการ
 9. pa
  แปลว่า พ่อ
 10. pabulum
  แปลว่า อาหาร, ของกิน
 11. pace
  แปลว่า ก้าวเดิน
 12. pace
  แปลว่า วัดระยะทางโดยการก้าวเดิน
 13. pace
  แปลว่า อัตราการเดิน, อัตราการวิ่ง, อัตราการเคลื่อนไหว
 14. pace
  แปลว่า เดินกลับไปกลับมา
 15. pace
  แปลว่า ฝีเท้า, ก้าว, ระยะก้าว, จังหวะก้าวเดิน
 16. pace along
  แปลว่า ก้าวไปตาม (ทาง), เดินไปตามทาง
 17. pace off
  แปลว่า การวัด, เดินวัด (ระยะทาง)
 18. pace out
  แปลว่า เดินหรือก้าววัดความยาวของ
 19. pace up
  แปลว่า เดินกลับไปกลับมา
 20. pacemaker
  แปลว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอ
 21. pacemaker
  แปลว่า ผู้ที่นำอยู่ในการแข่งขัน
 22. pacer
  แปลว่า ม้าที่ใช้ในการแข่งขัน
 23. pachyderm
  แปลว่า สัตว์หนังหนาและมีกีบเท้าเช่น แรด ช้าง
 24. Pacific
  แปลว่า มหาสมุทรแปซิฟิก
 25. pacific
  แปลว่า สงบ
 26. pacific
  แปลว่า รักสงบ
 27. Pacific
  แปลว่า แปซิฟิก
 28. Pacific
  แปลว่า แปซิฟิก
 29. Pacific
  แปลว่า แปซิฟิก, มหาสมุทรแปซิฟิก
 30. Pacific Rim
  แปลว่า กลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออก
 31. pacification
  แปลว่า กระบวนการสันติภาพ, กระบวนการนำมาซึ่งความสงบ
 32. pacifier
  แปลว่า คนที่ทำให้เกิดความสงบ, ผู้ทำให้สงบ, สิ่งที่ก่อให้เกิดความสงบ
 33. pacifism
  แปลว่า ความรักสันติภาพ, การรักสงบ
 34. pacifism
  แปลว่า การต่อต้านสงคราม
 35. pacifist
  แปลว่า ผู้ต่อสู้เพื่อสันติภาพ, ผู้รักสันติภาพ, ผู้รักความสงบ
 36. pacify
  แปลว่า ทำให้สงบ (สงคราม)
 37. pacify
  แปลว่า ทำให้สงบ (ความโกรธ, ความหิว)
 38. pack
  แปลว่า ห่อ
 39. pack
  แปลว่า บรรจุ, ใส่หีบห่อ, เก็บของใส่กระเป๋า
 40. pack
  แปลว่า ซอง
 41. pack
  แปลว่า หีบห่อ, หีบ, ห่อ
 42. pack
  แปลว่า ฝูง, กลุ่ม, หมู่, พวก, แก๊ง, คณะ, เหล่า
 43. pack
  แปลว่า กระเป๋าสะพายหลัง
 44. pack
  แปลว่า เสียด
 45. pack
  แปลว่า ของจำนวนมาก, ของที่กองรวมกัน
 46. pack
  แปลว่า อัด
 47. pack animal
  แปลว่า สัตว์ซึ่งใช้บรรทุกสินค้า เช่น ม้า
 48. pack away
  แปลว่า เก็บ (บางสิ่ง) ในกล่อง
 49. pack away
  แปลว่า ทานมาก
 50. pack down
  แปลว่า ติดเป็นก้อนแข็ง, เกาะเป็นก้อนแข็ง
 51. pack horse
  แปลว่า ม้าซึ่งใช้บรรทุกสัมภาระ
 52. pack horse
  แปลว่า ม้าที่ใช้บรรทุกสิ่งของ
 53. pack in
  แปลว่า อัดเข้าไป, ใส่เข้าไป
 54. pack in
  แปลว่า ดึงดูดฝูงชนจำนวนมาก
 55. pack into
  แปลว่า อัดใส่, บรรจุใส่ใน
 56. pack it up
  แปลว่า หยุดทำ, เลิกทำ
 57. pack off
  แปลว่า ห่อส่งไป
 58. pack off
  แปลว่า รีบส่งไป
 59. pack out
  แปลว่า หุ้มให้เต็มหรือหนาขึ้น
 60. pack out
  แปลว่า แน่นขนัด, แออัดด้วยผู้คน
 61. pack-saddle
  แปลว่า ต่าง
 62. pack together
  แปลว่า ห่อไว้ด้วยกัน, บรรจุไว้รวมกัน
 63. pack up
  แปลว่า เลิกพยายาม, เลิกทำ
 64. pack up
  แปลว่า หยุดทำงาน
 65. pack up
  แปลว่า ใส่กล่อง, บรรจุกล่อง
 66. package
  แปลว่า บรรจุภัณฑ์
 67. package
  แปลว่า การซื้อขายเหมาทั้งชุด
 68. package
  แปลว่า การบรรจุหีบห่อ
 69. package
  แปลว่า หีบห่อ
 70. package
  แปลว่า หีบห่อ, สัมภาระ
 71. package
  แปลว่า ภาชนะบรรจุ
 72. package
  แปลว่า ส่วนประกอบทั้งหมด
 73. package deal
  แปลว่า สินค้า / บริการที่ขายให้ในหนึ่งชุด
 74. package holiday
  แปลว่า การท่องเที่ยววันหยุดไปกับบริษัททัวร์ซึ่งจัดบริการแบบครบวงจร
 75. package of 20 pieces of cloth
  แปลว่า กุลี
 76. package tour
  แปลว่า การท่องเที่ยววันหยุดไปกับบริษัททัวร์ซึ่งจัดบริการแบบครบวงจร
 77. packed
  แปลว่า แน่น, แออัด, ซึ่งใส่ไว้จนเต็ม
 78. packed lunch
  แปลว่า อาหารที่เตรียมจากบ้านเพื่อไปรับประทานที่อื่น
 79. packed out
  แปลว่า ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนหรือสิ่งของ (คำไม่เป็นทางการ)
 80. packer
  แปลว่า คนห่อสินค้า, ผู้บรรจุหีบห่อ, บริษัทที่บรรจุหีบห่อ
 81. packet
  แปลว่า ห่อของเล็กๆ, หีบห่อขนาดเล็ก, กล่องเล็กๆ
 82. packing
  แปลว่า การห่อ, การบรรจุหีบห่อ, สิ่งที่ใช้ห่อสินค้า, การห่อสินค้า, กระบวนการบรรจุหีบห่อสินค้า
 83. packing case
  แปลว่า ลังใส่สินค้าขนส่ง, กล่องใหญ่สำหรับขนส่งสินค้า
 84. packman
  แปลว่า พ่อค้าเร่, คนขายของหาบเร่, ผู้หาบเร่
 85. packsack
  แปลว่า กระเป๋าสะพายหลัง, เป้สะพายหลัง
 86. pact
  แปลว่า กติกาสัญญา
 87. pact
  แปลว่า ข้อสัญญา, ข้อตกลง, สัญญา
 88. pacy
  แปลว่า ซึ่งสามารถวิ่งเร็ว
 89. pad
  แปลว่า เพิ่ม, ขยาย, เสริม, ขยายความเกินจำเป็น
 90. pad
  แปลว่า สถานที่ปล่อยจรวด
 91. pad
  แปลว่า บุ, รองด้วยเบาะ, หนุนให้นุ่ม
 92. pad
  แปลว่า ส่วนนิ่มที่เท้าของสัตว์
 93. pad
  แปลว่า ที่พัก
 94. pad
  แปลว่า เบาะ, เบาะรอง, ที่รอง, สิ่งที่ใช้รอง
 95. pad
  แปลว่า สมุดฉีก
 96. pad
  แปลว่า เดินช้าๆ, ค่อยๆ เดิน, ย่ำ
 97. pad on the back of elephant
  แปลว่า พนาด
 98. pad out
  แปลว่า บุหรือรองให้หนาขึ้น
 99. pad out
  แปลว่า ทำให้ยาวขึ้นโดยไม่จำเป็น
 100. pad up
  แปลว่า ใส่ที่รองหรือที่รัดเพื่อป้องกันบาดเจ็บ (กีฬา)

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด P"