คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ V

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ V ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ V

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ V ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. abandon
  แปลว่า ทิ้งๆ ขว้างๆ
 2. abase
  แปลว่า ลดเกียรติ
 3. abase
  แปลว่า ลดตัว
 4. abate
  แปลว่า บรรเทา
 5. abate
  แปลว่า ส่าง
 6. abdicate
  แปลว่า สละราชสมบัติ
 7. abduct
  แปลว่า ฉุด
 8. abduct
  แปลว่า ฉุดคร่า
 9. abolish
  แปลว่า ล้มเลิก
 10. abolish
  แปลว่า ยุบ
 11. abort
  แปลว่า ทำแท้ง
 12. abort
  แปลว่า รีดลูก
 13. abound
  แปลว่า ดารดาษ
 14. abound
  แปลว่า ชุม
 15. abound
  แปลว่า อุดมสมบูรณ์
 16. abound
  แปลว่า อุดม
 17. abound
  แปลว่า ชุกชุม
 18. abridge
  แปลว่า ตัดทอน
 19. abruptly stab
  แปลว่า กะซวก
 20. absence from work
  แปลว่า ขาดงาน
 21. absent from examination
  แปลว่า ขาดสอบ
 22. absent-minded
  แปลว่า เป๋อ
 23. absorb
  แปลว่า ซับ
 24. absorb
  แปลว่า ดูด
 25. absorb
  แปลว่า ดูดซึม
 26. absorb
  แปลว่า ดูดกลืน
 27. absorb
  แปลว่า ดูดซับ
 28. absorb
  แปลว่า ซึมซับ
 29. absorb
  แปลว่า อุ้ม
 30. absorb water
  แปลว่า อุ้มน้ำ
 31. abstain
  แปลว่า อด
 32. abstain from liquors
  แปลว่า อดเหล้า
 33. abstain from voting
  แปลว่า ทับสิทธิ์
 34. abundantly
  แปลว่า ดาดาษ
 35. abuse
  แปลว่า ด่า
 36. abuse one's authority
  แปลว่า ลุแก่อำนาจ
 37. accede
  แปลว่า เอออวย
 38. accelerate
  แปลว่า เหยียบคันเร่ง
 39. accept
  แปลว่า ตอบรับ
 40. accept
  แปลว่า รับได้
 41. accept
  แปลว่า สยบ
 42. accept
  แปลว่า รับ
 43. accept
  แปลว่า ตอบรับ
 44. accept
  แปลว่า อ้าแขน
 45. accept a mistake
  แปลว่า สำนึกผิด
 46. accept a token of bride and bridegroom's respect
  แปลว่า รับไหว้
 47. accept an assignment
  แปลว่า รับมอบหมาย
 48. accept (something)
  แปลว่า รับมอบ
 49. accept (something)
  แปลว่า รับมอบ
 50. accept taking care of
  แปลว่า รับฝาก
 51. accept the charge
  แปลว่า ประทับฟ้อง
 52. accept the other's superiority
  แปลว่า ยกนิ้ว
 53. acclaim
  แปลว่า โห่ร้อง
 54. accompany
  แปลว่า เป็นเพื่อน
 55. accompany
  แปลว่า ติด
 56. accompany
  แปลว่า เกาะเกี่ยว
 57. accompany a prince
  แปลว่า โดยเสด็จ
 58. accompany to
  แปลว่า คลอ
 59. accompany together
  แปลว่า เคลียคลอ
 60. accompany with
  แปลว่า แกล้ม
 61. accomplish
  แปลว่า ลุล่วง
 62. accumulate
  แปลว่า พอกพูน
 63. accumulate
  แปลว่า สะสม
 64. accumulate
  แปลว่า สั่งสม
 65. accuse
  แปลว่า หา
 66. accuse
  แปลว่า กล่าวโทษ
 67. accuse
  แปลว่า ต้องคดี
 68. accuse
  แปลว่า หาความ
 69. accuse
  แปลว่า กล่าวหา
 70. accuse of
  แปลว่า หาว่า
 71. accuse wrongly
  แปลว่า พาโล
 72. accustom to
  แปลว่า ติดปาก
 73. ache
  แปลว่า ปวด
 74. achieve
  แปลว่า สัมฤทธิ์ผล
 75. achieve
  แปลว่า สัมฤทธิ์
 76. achieve
  แปลว่า สัมฤทธิผล
 77. achieve
  แปลว่า บรรลุเป้าหมาย
 78. achieve a decisive victory
  แปลว่า ชนะขาดลอย
 79. acknowledge
  แปลว่า รับรู้
 80. acknowledge
  แปลว่า รับทราบ
 81. acquire knowledge
  แปลว่า ชุบตัว
 82. act
  แปลว่า ทำท่า
 83. act
  แปลว่า แสดงท่าที
 84. act
  แปลว่า ทำ
 85. act
  แปลว่า ทำท่าทำทาง
 86. act
  แปลว่า สวมบทบาท
 87. act against
  แปลว่า ขืนใจ
 88. act against one's will
  แปลว่า ฝืนใจ
 89. act arbitrary
  แปลว่า ทำโดยพลการ
 90. act as
  แปลว่า รับบท
 91. act as a masked player
  แปลว่า ออกโขน
 92. act big
  แปลว่า วางโต
 93. act contrarily
  แปลว่า ฟ้องตัวเอง
 94. act estrange
  แปลว่า ตีห่าง
 95. act for
  แปลว่า รักษาการ
 96. act for
  แปลว่า รักษาการในตำแหน่ง
 97. act hastily
  แปลว่า วู่วาม
 98. act immorally
  แปลว่า ขัด
 99. act in place of (someone else)
  แปลว่า รักษาการแทน
 100. act in the right way
  แปลว่า เข้าร่องเข้ารอย

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ V"