EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

oneself

PRON

แปลว่า ตัวเอง

ตัวอย่าง เขาไม่เชื่อหูตัวเองว่าเขาถูกรางวัลที่ 1

เพิ่มเติม คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง

Posted on by Admin

แปลว่า ตนเอง

ตัวอย่าง คนเราต้องพึ่งตนเองก่อนที่จะคิดพึ่งคนอื่น

Posted on by Admin

แปลว่า ตัวเอง

ตัวอย่าง เขาไม่เชื่อหูว่าตัวเองถูกรางวัลที่ 1

เพิ่มเติม คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง

Posted on by Admin

แปลว่า ตนเอง, ตัวเอง, ตัวของตัวเอง

Posted on by Admin

N

แปลว่า ตน

ตัวอย่าง คนทั่วไปมักมองเห็นคนรักของตนสวยกว่าคนอื่นๆ

Posted on by Admin

แปลว่า เจ้าตัว

ตัวอย่าง หมอบอกเขาว่าไม่เป็นโรคอะไรร้ายแรง แต่เจ้าตัวยังรู้สึกไม่สบายอยู่เสมอ

เพิ่มเติม ตัวของผู้ที่ถูกอ้างถึง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตน หมายถึง:

  1. น. ตัว (ตัวคน) เช่น ตนเป็นที่พึ่งของตน; ลักษณนามใช้เรียกเทวดา ยักษ์ หรือพวกกายสิทธิ์ เป็นต้น เช่น ยักษ์ตนหนึ่ง เทวดา ๒ ตน.

พจนานุกรมไทย เจ้าตัว หมายถึง:

  1. น. ตัวของผู้ที่ถูกอ้างถึง.

 ภาพประกอบ

  • oneself แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ oneself แปลว่า ตัวเอง ประเภท PRON ตัวอย่าง เขาไม่เชื่อหูตัวเองว่าเขาถูกรางวัลที่ 1 เพิ่มเติม คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง หมวด PRON
  • oneself แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ oneself แปลว่า ตนเอง ประเภท PRON ตัวอย่าง คนเราต้องพึ่งตนเองก่อนที่จะคิดพึ่งคนอื่น หมวด PRON
  • oneself แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ oneself แปลว่า ตน ประเภท N ตัวอย่าง คนทั่วไปมักมองเห็นคนรักของตนสวยกว่าคนอื่นๆ หมวด N
  • oneself แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ oneself แปลว่า ตัวเอง ประเภท PRON ตัวอย่าง เขาไม่เชื่อหูว่าตัวเองถูกรางวัลที่ 1 เพิ่มเติม คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง หมวด PRON
  • oneself แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ oneself แปลว่า ตนเอง, ตัวเอง, ตัวของตัวเอง ประเภท PRON หมวด PRON
  • oneself แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ oneself แปลว่า เจ้าตัว ประเภท N ตัวอย่าง หมอบอกเขาว่าไม่เป็นโรคอะไรร้ายแรง แต่เจ้าตัวยังรู้สึกไม่สบายอยู่เสมอ เพิ่มเติม ตัวของผู้ที่ถูกอ้างถึง หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "oneself"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"