ภาษาอังกฤษ

once

ADV

แปลว่า ครั้งหนึ่ง

ตัวอย่าง ครั้งหนึ่งเขาได้เข้าไปในชนบทที่ห่างไกลและได้พบเห็นการดำรงชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง

แปลว่า เคย

ตัวอย่าง เขาเคยไปมาแล้วทุกแห่งหนในประเทศไทย

เพิ่มเติม ได้เป็นมาแล้ว, ปฏิบัติมาแล้ว

แปลว่า สักครั้ง

ตัวอย่าง คนแบบเราๆ ที่มีเงินพอกินพอใช้ ถ้าต้องมาป่วยด้วยโรคหนักๆ สักครั้ง คงไม่วายต้องไปเป็นคนจนแน่นอน

แปลว่า สักที

ตัวอย่าง ในชีวิตผมยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้สักที

แปลว่า ณ เวลาหนึ่งในอดีต, ครั้งหนึ่ง (ในอดีต)

CONJ

แปลว่า ทันทีที่

N

แปลว่า หนึ่งครั้ง, ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว

 ภาพประกอบ

  • once แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ once แปลว่า ครั้งหนึ่ง ประเภท ADV ตัวอย่าง ครั้งหนึ่งเขาได้เข้าไปในชนบทที่ห่างไกลและได้พบเห็นการดำรงชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง หมวด ADV
  • once แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ once แปลว่า เคย ประเภท ADV ตัวอย่าง เขาเคยไปมาแล้วทุกแห่งหนในประเทศไทย เพิ่มเติม ได้เป็นมาแล้ว, ปฏิบัติมาแล้ว หมวด ADV
  • once แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ once แปลว่า สักครั้ง ประเภท ADV ตัวอย่าง คนแบบเราๆ ที่มีเงินพอกินพอใช้ ถ้าต้องมาป่วยด้วยโรคหนักๆ สักครั้ง คงไม่วายต้องไปเป็นคนจนแน่นอน หมวด ADV
  • once แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ once แปลว่า สักที ประเภท ADV ตัวอย่าง ในชีวิตผมยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้สักที หมวด ADV
  • once แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ once แปลว่า ณ เวลาหนึ่งในอดีต, ครั้งหนึ่ง (ในอดีต) ประเภท ADV หมวด ADV
  • once แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ once แปลว่า ทันทีที่ ประเภท CONJ หมวด CONJ
  • once แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ once แปลว่า หนึ่งครั้ง, ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

at once oarsman oblation offering given as alms oily on-looker once-over one who acts like an aristocrat orally out of danger out of the way outline

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "once"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"