คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ADV

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ADV ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ADV

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ADV ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. a bit
  แปลว่า กระเส็นกระสาย
 2. a few
  แปลว่า นิดเดียว
 3. a great deal
  แปลว่า บานแบะ
 4. a great deal
  แปลว่า บานเบิก
 5. a great deal
  แปลว่า บานเบอะ
 6. a little
  แปลว่า เล็กน้อย
 7. a little bit
  แปลว่า นิดๆหน่อยๆ
 8. a little bit
  แปลว่า นิดหน่อย
 9. a little bit
  แปลว่า นิดๆ
 10. a little bit
  แปลว่า นิดๆ หน่อยๆ
 11. a little more; a little
  แปลว่า อีกหน่อย
 12. a little while
  แปลว่า หน่อย
 13. a night
  แปลว่า คืนหนึ่ง
 14. a particle used in a more poetic context at the end of clause
  แปลว่า เทอญ
 15. a short time
  แปลว่า ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว
 16. aback
  แปลว่า งงงวย
 17. aback
  แปลว่า ถอยหลัง
 18. abaft
  แปลว่า ข้างหลัง
 19. abeam
  แปลว่า ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง
 20. abed
  แปลว่า บนเตียง
 21. ably
  แปลว่า อย่างสามารถ
 22. -ably
  แปลว่า ไหว
 23. abnormally
  แปลว่า ผิดปรกติ
 24. abnormally
  แปลว่า อย่างผิดปกติ, ผิดสังเกต
 25. aboard
  แปลว่า บนยานพาหนะ
 26. aboundingly
  แปลว่า เกลื่อนกล่น
 27. about
  แปลว่า ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ
 28. about
  แปลว่า ในทิศทางตรงข้าม
 29. about
  แปลว่า เกือบจะ
 30. about
  แปลว่า ประมาณ
 31. about
  แปลว่า แพร่หลาย
 32. about
  แปลว่า ราว
 33. about the same
  แปลว่า พอฟัด
 34. above
  แปลว่า เหนือกว่า, สูงกว่า
 35. above
  แปลว่า ที่มีอำนาจมากกว่า
 36. above all
  แปลว่า เหนือสิ่งอื่นใด
 37. above all
  แปลว่า เหนืออื่นใด
 38. aboveboard
  แปลว่า เปิดเผย
 39. abreast
  แปลว่า เคียงข้าง, เคียงบ่าเคียงไหล่
 40. abreast
  แปลว่า เรียงหน้ากระดาน
 41. abroad
  แปลว่า ในต่างประเทศ, ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก
 42. abroad
  แปลว่า แพร่หลาย, แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง
 43. abruptly
  แปลว่า ห้วนๆ
 44. abruptly
  แปลว่า อย่างทันที, ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน
 45. absolutely
  แปลว่า เป็นอันขาด
 46. absolutely
  แปลว่า เปี๊ยบ
 47. absolutely
  แปลว่า เด็ดขาด
 48. absolutely
  แปลว่า ลอยลำ
 49. absolutely
  แปลว่า อย่างไม่มีเงื่อนไข, อย่างไม่มีข้อจำกัด
 50. absolutely
  แปลว่า เปี๊ยบ
 51. absolutely
  แปลว่า เด็ด
 52. absolutely
  แปลว่า สิ้นเชิง
 53. absolutely
  แปลว่า อย่างแน่นอน, อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
 54. absolutely
  แปลว่า ทีเดียว
 55. absolutely
  แปลว่า เทียว
 56. absolutely
  แปลว่า หัวเด็ดตีนขาด
 57. absolutely still
  แปลว่า กินบ้านกินเมือง
 58. absurdly
  แปลว่า อย่างไร้สาระ, อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล
 59. abundant
  แปลว่า อื้อ
 60. abundant
  แปลว่า ถมถืด
 61. abundant
  แปลว่า ถมเถ
 62. abundantly
  แปลว่า ท่วมท้น
 63. abundantly
  แปลว่า ชุก
 64. abundantly
  แปลว่า ตรึม
 65. abundantly
  แปลว่า ตระกล
 66. abundantly
  แปลว่า หนาแน่น
 67. abundantly
  แปลว่า อุ่นหนาฝาคั่ง
 68. abundantly
  แปลว่า อย่างมาก, อย่างมากมาย, อย่างท่วมท้น
 69. abundantly
  แปลว่า แยะ
 70. abundantly
  แปลว่า พลั่ง
 71. abundantly
  แปลว่า มาก
 72. abundantly
  แปลว่า ครืด
 73. abundantly
  แปลว่า ระดะ
 74. academically
  แปลว่า ด้านวิชาการ
 75. accelerando
  แปลว่า อย่างค่อยๆเพิ่มจังหวัดดนตรีให้เร็วให้
 76. acceptably
  แปลว่า ยอมรับได้
 77. accidentally
  แปลว่า โดยบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด
 78. accidentally
  แปลว่า โดยบังเอิญ
 79. accompany with
  แปลว่า ร่วมกัน
 80. according to event
  แปลว่า ตามเหตุการณ์
 81. according to law
  แปลว่า ตามกฎหมาย
 82. according to one's ability
  แปลว่า ตามกำลัง
 83. according to one's economic capacity
  แปลว่า ตามฐานะ
 84. according to one's means
  แปลว่า ตามมีตามเกิด
 85. according to one's possession
  แปลว่า ตามมี
 86. according to priority
  แปลว่า หลั่น
 87. according to regulations
  แปลว่า ตามระเบียบ
 88. according to the condition
  แปลว่า ตามเงื่อนไข
 89. according to the essence of a matter
  แปลว่า โดยอรรถ
 90. accordingly
  แปลว่า ตามนั้น
 91. accordingly
  แปลว่า ต้องกัน
 92. accordingly
  แปลว่า ตามนั้น, เช่นนั้น, ดังนั้น
 93. accordingly
  แปลว่า ก็ช่าง
 94. accordingly
  แปลว่า พลอย
 95. accordingly
  แปลว่า อย่างสอดคล้อง, อย่างกลมกลืน
 96. accurately
  แปลว่า อย่างแม่นยำ
 97. accurately
  แปลว่า แม่น
 98. accurately
  แปลว่า เป๊ะ
 99. accurately
  แปลว่า แม่น
 100. accurately
  แปลว่า แม่นยำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ADV"