Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms clear

Antonyms CLEAR ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms CLEAR ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Antonyms clear

Antonyms CLEAR ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. cloudy
    ตรงข้ามกับ clear
  2. indefinite
    ตรงข้ามกับ clear
  3. vague
    ตรงข้ามกับ clear

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms clear"