Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด U

Antonyms หมวด U ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด U

Antonyms หมวด U ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ultimate
  ตรงข้ามกับ first
 2. ultimate
  ตรงข้ามกับ primary
 3. understand
  ตรงข้ามกับ misunderstand
 4. union
  ตรงข้ามกับ separation
 5. up
  ตรงข้ามกับ down
 6. upright
  ตรงข้ามกับ upside-down
 7. upset
  ตรงข้ามกับ stabilize
 8. upset
  ตรงข้ามกับ comfort
 9. upstairs
  ตรงข้ามกับ downstairs
 10. urge
  ตรงข้ามกับ discourage
 11. urge
  ตรงข้ามกับ deter
 12. urge
  ตรงข้ามกับ opposed
 13. us
  ตรงข้ามกับ them

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด U"