Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms definite

Antonyms DEFINITE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms DEFINITE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms definite

Antonyms DEFINITE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. cloudy
    ตรงข้ามกับ definite
  2. indefinite
    ตรงข้ามกับ definite
  3. vague
    ตรงข้ามกับ definite

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms definite"