Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด O

Antonyms หมวด O ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด O

Antonyms หมวด O ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. obese
  ตรงข้ามกับ thin
 2. obese
  ตรงข้ามกับ slender
 3. obese
  ตรงข้ามกับ skinny
 4. obvious
  ตรงข้ามกับ hidden
 5. occupied
  ตรงข้ามกับ vacant
 6. occupied
  ตรงข้ามกับ empty
 7. occupied
  ตรงข้ามกับ free
 8. offend
  ตรงข้ามกับ please
 9. offer
  ตรงข้ามกับ refuse
 10. often
  ตรงข้ามกับ seldom
 11. old
  ตรงข้ามกับ young
 12. on
  ตรงข้ามกับ off
 13. once
  ตรงข้ามกับ now
 14. one
  ตรงข้ามกับ several
 15. open
  ตรงข้ามกับ secretive
 16. opposite
  ตรงข้ามกับ parallel
 17. order
  ตรงข้ามกับ disarray
 18. ordinary
  ตรงข้ามกับ unique
 19. ordinary
  ตรงข้ามกับ irregular
 20. ordinary
  ตรงข้ามกับ uncommon
 21. ordinary
  ตรงข้ามกับ extraordinary
 22. ordinary
  ตรงข้ามกับ unusual
 23. ordinary
  ตรงข้ามกับ exceptional
 24. ordinary
  ตรงข้ามกับ rare
 25. over
  ตรงข้ามกับ under

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด O"