ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "include"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    include

    ความหมายตรงข้ามกับ exclude

    ความหมายตรงข้ามกับ exclude

    Listen to voicemalefemale