คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

include

ตรงข้ามกับ exclude

หมวดหมู่ exclude 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary include แปลว่า:

  1. ประกอบด้วย, รวมเข้า, รวมเข้าไว้, รวม, รวมถึง, รวมทั้ง

  2. รวมถึง

  3. กินความ

  4. รวมทั้ง

 ภาพประกอบ

  • include

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "include"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่