Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms exclude

Antonyms EXCLUDE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms exclude

Antonyms EXCLUDE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. include
    ตรงข้ามกับ exclude

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms exclude"