คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

in

ตรงข้ามกับ out

หมวดหมู่ out 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary in แปลว่า:

  1. ไม่

  2. ไม่

  3. ภายใน

  4. ใน

  5. ใน, ข้างใน

  6. ใน, ภายใน, ข้างใน

  7. ใน, ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน

  8. ใน, ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน

 ภาพประกอบ

  • in

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "in"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่