ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "in"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    in

    ความหมายตรงข้ามกับ out

    ความหมายตรงข้ามกับ out

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "in"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
behindin front of
backin front of