คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

behind

ตรงข้ามกับ in front of

หมวดหมู่ in front of 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary behind แปลว่า:

 1. ล้าหลัง

 2. ข้างหลัง

 3. ข้างหลัง

 4. ช้า (ใช้กับนาฬิกา)

 5. สนับสนุน, อยู่เบื้องหลัง

 6. เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว

 7. ที่ค้างชำระเงิน, ชำระเงิน

 8. ลับหลัง

 9. ซ่อนเร้นอยู่ภายใน, ไม่เปิดเผย, แฝง

 10. ล้าหลังกว่า, ช้ากว่า, ตามหลัง

 11. หลัง

 12. ที่เหลืออยู่

 ภาพประกอบ

 • behind

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "behind"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่