คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

below

ตรงข้ามกับ above

หมวดหมู่ above

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary below แปลว่า:

  1. (adv) ข้างล่าง

  2. (adv) ด้านล่าง

  3. (adv) อยู่ข้างล่าง, อยู่เบื้องล่าง, อยู่ใต้, ต่ำ

  4. (adv) อยู่ตอนใต้

 ภาพประกอบ

  • below เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน below ตรงข้ามกับ above หมวด above

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

above back beautiful big bitter bold bound brave broad build buy

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "below"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่