คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

bound

ตรงข้ามกับ free

หมวดหมู่ free 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ freedom

หมวดหมู่ freedom 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ unbound

หมวดหมู่ unbound 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary bound แปลว่า:

 1. เป็นพรหมลิขิต, เป็นโชคชะตา

 2. มีสัญญาผูกมัด, มีการผูกมัด

 3. มุ่งหน้า, มุ่ง, ตรงไปยัง

 4. ผูกพัน, สนิทสนม

 5. กระโดด

 6. หุ้มปก, เข้าปก, ใส่ปก

 7. ผูก, ถ่ายไม่ออก

 8. ข้อจำกัด

 9. การกระโดด

 10. เส้นแบ่งเขตแดน, เส้นแบ่งเขต

 11. เส้นขอบเขต, ขอบเขต, เส้นแบ่งเขตแดน

 12. จำกัด, จำกัดขอบเขต

 ภาพประกอบ

 • bound
 • bound
 • bound

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bound"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่