ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "bound"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  bound

  ความหมายตรงข้ามกับ freedom

  ความหมายตรงข้ามกับ freedom

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  bound

  ความหมายตรงข้ามกับ free

  ความหมายตรงข้ามกับ free

 • 3/3

  bound

  ความหมายตรงข้ามกับ unbound

  ความหมายตรงข้ามกับ unbound