คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

borrow

ตรงข้ามกับ lend

หมวดหมู่ lend 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary borrow แปลว่า:

  1. ยืม

  2. ยืม, หยิบยืม, ขอยืม, กู้ยืม

  3. รับเอา, เข้า

  4. หยิบยืม

  5. ยืม

  6. กู้ยืม

  7. ขอยืม

  8. กู้

 ภาพประกอบ

  • borrow

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "borrow"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่