ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "back"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  back

  ความหมายตรงข้ามกับ front

  แปลว่า ข้างหลัง

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ข้างหน้า

  ความหมายตรงข้ามกับ front

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  back

  ความหมายตรงข้ามกับ in front of

  แปลว่า ข้างหลัง

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ข้างหน้า

  ความหมายตรงข้ามกับ in front of

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "back"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
frontrear
behindin front of
foreback