คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

awkward

ตรงข้ามกับ gorgeous

หมวดหมู่ gorgeous

ตรงข้ามกับ graceful

หมวดหมู่ graceful

EN-TH Dictionary awkward แปลว่า:

  1. (adj) งุ่มง่าม, ติดขัด, ที่ดูไม่คล่องแคล่ว

  2. (adj) ที่ไม่สะดวกสบาย

  3. (adj) อักอ่วน

  4. (adj) เก้งก้าง

  5. (adj) เด๋อด๋า

  6. (adj) เปิ่น

  7. (adj) เล่อ

 ภาพประกอบ

  • awkward เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน awkward ตรงข้ามกับ gorgeous หมวด gorgeous
  • awkward เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน awkward ตรงข้ามกับ graceful หมวด graceful

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

accept accident achieve admit advance after amateur angel argue arrive arrogant

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "awkward"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่