คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

after

ตรงข้ามกับ before

หมวดหมู่ before 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary after แปลว่า:

  1. ภายหลัง, หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่

  2. ภายหลัง, หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่

  3. หลัง

  4. ภายหลัง, หลังจาก, หลัง, ต่อมา

  5. หลังจาก

  6. หลังจากนี้

  7. หลังจาก

  8. หลังจากที่

 ภาพประกอบ

  • after

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "after"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่