คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

afraid

ตรงข้ามกับ brave

หมวดหมู่ brave 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ confident

หมวดหมู่ confident 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary afraid แปลว่า:

  1. ขวัญเสีย

  2. กลัว, เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น

  3. เกรงว่า

 ภาพประกอบ

  • afraid
  • afraid

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "afraid"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่