ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "amateur"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  amateur

  ความหมายตรงข้ามกับ professional

  แปลว่า สมัครเล่น

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า มืออาชีพ

  ความหมายตรงข้ามกับ professional

  Listen to voicemalefemale