ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "allow"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    allow

    ความหมายตรงข้ามกับ forbid

    ความหมายตรงข้ามกับ forbid

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "allow"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
letforbid
prohibitallow

คำศัพท์ หมวด "forbid" เหมือนกับ "allow"   ได้แก่