คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

prohibit

ตรงข้ามกับ allow

หมวดหมู่ allow

EN-TH Dictionary prohibit แปลว่า:

  1. (v) ทัดทาน

  2. (v) ปราม

  3. (v) สั่งห้าม

  4. (vt) ห้าม, ห้ามปราม, ไม่อนุญาติ

 ภาพประกอบ

  • prohibit เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน prohibit ตรงข้ามกับ allow หมวด allow

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

pain parent part pass passive peace place plentiful plump poor positive possible

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "prohibit"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่