ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "pass"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  pass

  ความหมายตรงข้ามกับ failure

  ความหมายตรงข้ามกับ failure

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  pass

  ความหมายตรงข้ามกับ fail

  ความหมายตรงข้ามกับ fail

 • 3/3

  pass

  ความหมายตรงข้ามกับ fail

  ความหมายตรงข้ามกับ fail

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "pass"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
achievefailure
failuresuccess
succeedfailure
accomplishmentfailure
failpass